Dziś słuchaczami pogadanki o bateriach były dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2 w Radomsku. Placówka od kilku lat uczestniczy w programie zbiórki baterii pt. „Zbieraj z klasą”, którego organizatorem jest Remondis Electrorecykling. Dzieci dowiedziały się m.in. dlaczego baterie są niebezpieczne dla zdrowia człowieka i środowiska oraz z jakiego powodu nie należy ich wyrzucać do pojemnika z odpadami.

Tym razem uczniowie z OSW w Radomsku udali się na wycieczkę do oczyszczalni ścieków. Młodzież zdobyła wiadomości na temat wody, jej znaczenia dla życia roślin, zwierząt i ludzi. Podczas wycieczki poznali poszczególne etapy oczyszczania ścieków. Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się w jaki sposób ludzie zanieczyszczają odpadami kanalizację i ile pracy należy włożyć w naprawę jej awarii.

Celem podnoszenia świadomości ekologicznej najmłodszych w dniu 8 czerwca pracownice PGK Sp. z o.o odwiedziły szkołę w Przerębie. Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę o pojęcia: segregacja odpadów, sortowanie, recykling i kompostownik. Spotkanie zakończyło się wspólną zabawą edukacyjną dotyczącą zasad segregowania odpadów.

Jak prawidłowo segregować odpady dowiedzieli się dziś uczniowie Szkoły Podstawowej w Kraszewicach. Dzieci zadawały dużo pytań i chętnie słuchały. Ciekawostką były dla nich półprodukty wykonane z przekazanych do recyklingu odpadów. Spotkanie z naszymi pracownikami zakończyła wspólna  gra –labirynt. 

 

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18