Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 18.09.2018r. w godz. 8:00 - 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Ks. Kościowa od posesji nr 67 do ul. Krasickiego.

Powyższe jest spowodowane pracami włączeniowymi do istniejącej sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dziś prelekcję na temat przyczyn i skutków niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza poprowadziliśmy w szkole w Gorzędowie. Spotkanie z nami było częścią dużego projektu edukacyjnego, na który placówka pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzieci z uwagą słuchały przekazywanych wiadomości i aktywnie uczestniczyły w zajęciach.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 03.09.2018r. w związku z problemami technicznymi   przerwa w dostawie wody dla niżej wymienionych budynków zostaje przedłużona do godziny 20:00.

- budynki przy ul. Piastowskiej 9, 11, 13 i 15 oraz 2, 4, 6 i 8;

- budynki przy ul. Tysiąclecia oraz  obiekt  przy ul. Tysiąclecia 10 "Handlopol";

- budynki przy ul. Armii Krajowej;

- przedszkole przy ul. Targowej;

- przedszkole przy ul. Sokolej;

- budynki przy ul. Sokolej i ul.Słowiczej;

Powyższe jest spowodowane pracami związanymi z przebudową skrzyżowania ul. Brzeźnicka, ul. Krakowskiej i ul. Piastowskiej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 03.09.2018r. w godz. od 13:00 do 17:00 wystąpi  przerwa w dostawie wody dla niżej wymienionych budynków

- budynków przy ul. Piastowskiej 9, 11, 13 i 15 oraz 2, 4, 6 i 8;

- budynków przy ul. Tysiąclecia oraz  obiektu  przy ul. Tysiąclecia 10 "Handlopol";

- budynków przy ul. Armii Krajowej;

- przedszkola przy ul. Targowej;

- przedszkola przy ul. Sokolej;

- budynków przy ul. Sokolej i ul.Słowiczej;

Powyższe jest spowodowane pracami związanymi z przebudową skrzyżowania ul. Brzeźnicka, ul. Krakowskiej i ul. Piastowskiej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18