Przypominamy, że 11 grudnia 2017 r. upływa termin nadsyłania prac do ogłoszonego przez Spółkę konkursu dla przedszkoli z terenu Radomska pt. "Ekochoinka". Choinki o maksymalnej wysokości 1 metra, ubrane w wykonane z odpadów ozdoby należy dostarczyć do Muzeum Regionalnego w Radomsku. Regulamin konkursu można znaleźć na stronie www.pgk-radomsko.pl w zakładce "Edukacja ekologiczna". W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na numer telefonu 504 947 406.

 

W piątek, 17 listopada odwiedziliśmy uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku z pogadanką na temat stanu powietrza w Radomsku  i problemu niskiej emisji zanieczyszczeń oraz warunków prawidłowej segregacji odpadów. Spotkanie było zorganizowane w ramach udziału w programie „Otwarta firma” w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, do którego Spółkę zaprosiła dyrekcja placówki.

Uczniowie klas 1-2  Szkoły Podstawowej nr 6 dowiedzieli się czym jest problem niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza, jak na jakość powietrza wpływa spalanie odpadów,  co należy robić aby zapobiegać emisji szkodliwego pyłu PM10 oraz dlaczego warto obserwować aktualny stan jakości powietrza w naszym mieście.

W dniu 14.11.2015 r. odwiedziliśmy Szkołę w Strzelcach Małych. Prelekcja adresowana była do uczniów klas O-3.  Dzieci poznały podstawy właściwej segregacji odpadów. Wspólnie też rozwiewaliśmy wątpliwości, gdzie należy wyrzucić potłuczony kubek, mokre ręczniki papierowe czy opakowanie po pizzy. Każdy uczestnik spotkania otrzymał plan lekcji oraz ulotkę na temat prawidłowego segregowania odpadów.

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18