Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w najbliższy wtorek 25.07.2023 r.  w godz. 08:00 – 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Sierakowskiego (od nr 19 do skrzyżowania z ul. Krasickiego), ul. Krasickiego (od skrzyżowania z ul. Kościuszki/Sierakowskiego do posesji nr 24), ul. Sadowa (cała), ul. 11 Listopada (od skrzyżowania z ul. Krasickiego do zakrętu na wysokości Famegu), ul. Młodzowska (od skrzyżowania z ul. Krasickiego do zakrętu na wys. firmy Nowbud).

 

Kierownik wchodzącego w skład naszego przedsiębiorstwa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Łukasz Dryja został członkiem Zarządu Rady Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.  O powierzeniu tej zaszczytnej funkcji przedstawicielowi naszej spółki przez Członków  Związku Pracodawców – Rady RIPOK dowiedzieliśmy się w ubiegłym miesiącu z pisma skierowanego bezpośrednio do Kierownika Dryi przez Prezesa Zarządu Rady Piotra Szewczyka.

Powierzenie funkcji członka Zarządu Rady RIPOK jest uznaniem wiedzy i kompetencji kierownika Dryi jak napisał w kierowanym do niego piśmie prezes Rady, a sami członkowie Rady oczekują, że wiedza Pana Łukasza przyczyni się do sprostania wyzwaniom stojącym przed Radą oraz branżą

 

Więcej informacji o ofercie pracy można uzyskać u Kierownika Oczyszczalni Ścieków p. Michała Łańcuchowskiego tel. 606 129 047, 44 683 25 33 lub osobiście w biurze Oczyszczalni przy ul. Spacerowa 120 w Radomsku.

 

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku informuje, że nastąpiła awaria wodociągu przy jednej z posesji w ul. Przedborskiej. 

W związku z tym występuje przerwa w dostawie wody do odbiorców w ul. Przedborskiej od ronda przy "Stodole" do posesji na wysokości dawnej "Stylowej".
Na czas usunięcia awarii podstawiony został beczkowóz z wodą pitną przy ulicy Fabianiego.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 
 
Przyłącze ciepłownicze do bloków przy ul. Sokolej 1 i 3 doczekało się remontu. 
W ostatnich dniach ekipy monterów Zakładu Ciepłowniczego prowadziły prace modernizacyjne na tym 128 metrowym odcinku sieci ciepłowniczej, która zasila wymienione wyżej bloki przy ul. Sokolej.  Kosztem około 140 tys. zł została przeprowadzona wymiana rur w systemie rur preizolowanych, dzięki czemu mieszkańcy bloków będą mieli zdecydowanie większy spokój i komfort, gdyż nie będą już ich niepokoiły awarie i braki dostaw ciepła i ciepłej wody użytkowej.
 
 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku informuje, że z dniem 1 lipca br. wchodzi w życie zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z dnia 15 czerwca 2023r.  nowa TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES TRZECH LAT NA TERENIE GMINY MIASTO RADOMSKO.

Zgodnie z nowymi stawkami (dalej w treści informacji) ceny wody i ścieków wzrosną średnio o ok. 13 proc.. Oznacza to wzrost opłaty o około 4-5 zł miesięcznie w przypadku osoby, do której realizowane są dostawy wody i odbiór nieczystości płynnych.  

 

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18