Co się składa na opłatę za wywóz odpadów? Czy segregacja to rzeczywiście oszczędność? Co można przywieźć do PSZOK? Jak łatwo i bezpiecznie można się pozbyć elektroodpadów ? Między innymi na te pytania poznali odpowiedź uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku. Młodzież słuchała uważnie i chętnie włączała się do dyskusji.

 

Dziś dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczepocicach przeprowadziliśmy prelekcję na temat segregacji odpadów. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali informacji na temat prawidłowego segregowania odpadów, szkodliwego wpływu baterii i elektroodpadów na środowisko. W Szkole w Szczepocicach wprowadziliśmy dziś też projekt "Działaj z imPETem". Młodzi słuchacze dla utrwalenia zdobytej w trakcie pogadanki wiedzy otrzymali materiały edukacyjne autorstwa organizacji odzysku Rekopol  i Electro- System.

U W A G A !

     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w dniu 08.10.2018 r. otrzymaliśmy od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku pozytywną ocenę jakości wody dostarczanej z urządzeń wodociągowych w Radomsku potwierdzającą jej przydatność do spożycia przez ludzi oraz komunikat stwierdzający przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w urządzeniu wodociągowym Radomsko.
      Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku odwołuje komunikat wydany w dniu 05.10.2018 r. oraz komunikat z dnia 06.10.2018 r .w sprawie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w wodociągu Radomsko.

W załączeniu w/w dokumenty:
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
Komunikat

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, że w dniu 06.10.2018 r. nasze akredytowane laboratorium pobrało próbki wody do badania z punktów zlokalizowanych:
1. Hydrant - ul. Narutowicza (na wysokości posesji  nr 312)
2. Punkt czerpalny na wyjściu z Ujęcia Wody Miłaczki ul. Krzywa 12
3. Punkt czerpalny  na Oczyszczalni Ścieków ul. Spacerowa 120
 
W dniu 07.10.2018 r. otrzymaliśmy wyniki badań. W żadnych z pobranych próbek nie stwierdzono obecności bakterii escherichia coli i bakterii grupy coli (sprawozdanie z wyników badań w załączeniu).  ZAŁĄCZNIK
 
Informujemy również, że cały czas obowiązuje komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku.

Korzystając z uprzejmości Gazety Radomszczańskiej zamieszczamy link do transmisji konferencji prasowej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. dotyczącej  jakości wody w sieci wodociągowej w Radomsku w związku z Komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku.  Konferencja odbyła się w dniu 06.10.2018 roku o godzinie 15.00.

 

W związku z  zanieczyszczeniem wody w wodociągu Radomsko poniżej zamieszczamy najnowszy komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

W nawiązaniu do wydanego w dniu 05.10.2018r. komunikatu w sprawie pogorszenia jakości wody w wodociągu Radomsko – Państwowy Powiatowy Inspekor Sanitarny w Radomsku informuje, że na podstawie wyników badań stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na obecność bakterii grupy coli w ilości 7jtk. 

Bakterie grupy coli nie są zaliczane do bakterii chorobotwórczych, mogą świadczyć o wtórnym zanieczyszczeniu wodociągu (np. w wyniku prac remontowych, przyłączy nowych użytkowników) lub nagromadzeniu substancji organicznych w sieci (np. gleby czy roślinności), które są pożywką do rozwoju bakterii. Rozszerzone badania wykluczyły obecność w wodzie bakterii chorobotwórczych tj. Escherichia coli, enterokoki. Profilaktycznie aby bezpiecznie SPOŻYWAĆ wodę należy ją przegotować, ponieważ te bakterie giną podczas obróbki termicznej.

Bakterie grupy coli są wrażliwe na działanie środków dezynfekcyjnych, dlatego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku w ramach prowadzonych działań naprawczych stosuje chlorowanie wodociągu i płukanie sieci dystrybucyjnej.

źródło: http://www.psse.radomsko.pl/komunikat-dot-zanieczyszczenia-mikrobiologicznego-wody-w-wodociagu-radomsko/

 

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18