Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska w dniu 7 czerwca gościliśmy z pogadanką na temat niskich emisji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w  Dobryszycach. Celem spotkania edukacyjnego było przekazanie informacji o powstawaniu niskiej emisji, szkodliwym wpływie na zdrowie człowieka oraz wiedzy dotyczącej wpływu spalania odpadów w domowych paleniskach. Po zakończeniu prelekcji każdy z uczestników otrzymał ulotkę pt. ”Walczmy o czyste powietrze”.

Informujemy, że jest już zatwierdzona przez Wody Polskie nowa taryfa opłat za wodę i ścieki.

Szczegóły w linku poniżej:

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 2018-2021

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 05.06.2018r. w godz. 10:00 – 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Batalionów Chłopskich

od nr 113 i 114 do końca ulicy.

Powyższe jest spowodowane pracami włączeniowymi do istniejącej sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dziś spotkaliśmy się z młodzieżą z ZSDiOŚ w Radomsku. Uczniowie dowiedzieli się jak prawidłowo należy segregować odpady, co można dostarczyć do PSZOK oraz jak można się łatwo pozbyć elektroodpadów.

 

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18