W dniu 19 listopada z pogadanką na temat segregacji odpadów udaliśmy się do dzieci i młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. Od dziś uczniowie wiedzą czym jest PSZOK i co można do niego przywieźć, gdzie wyrzuca się przeterminowane lub niepotrzebne lekarstwa oraz jak łatwo i zgodnie z zasadami ochrony środowiska można się pozbyć elektroodpadów i baterii. Na zakończenie spotkania młodzi słuchacze otrzymali materiały informacyjne w postaci ulotek i planów lekcji z treścią edukacyjną.

Dziś w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Radomsku mówiliśmy o właściwym zagospodarowywaniu baterii i kartoników po żywności płynnej. Dzieciaki słuchały bardzo uważnie i dzięki temu doskonale sobie radziły z zadaniami w planszowej grze autorstwa Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Każdy z przedszkolaków po zakończonych zajęciach otrzymał plan lekcji, ulotkę na temat właściwego zagospodarowania baterii i opakowań wielomateriałowych oraz grę.

Osiem szkół  z terenu miasta Radomska zgłosiło się do corocznie organizowanych  przez nas warsztatów edukacyjnych pt. „Akcja segregacja”.                                                            Partnerem i  jednocześnie jednym ze sponsorów zajęć jest Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Poza trwającą ok 30 minut pogadanką edukacyjną na temat segregacji odpadów dla klasy biorącej udział w warsztatach przewidziane jest interaktywne sprawdzenie wiedzy za pomocą gry na tabletach. Autorem gry jest Etado Recykling.

 

Dziś na temat segregacji odpadów oraz właściwego postępowania z bateriami i elektroodpadami rozmawialiśmy z uczniami radomszczańskiego Ekonomika. Młodzież uważnie wysłuchała przekazane przez nas wiadomości. Chwile uwagi uczniów zajęliśmy na przedstawienie informacji w ramach projektu „Działaj z impetem”. Po zakończeniu spotkania młodzież otrzymała materiały edukacyjne w formie ulotek i folderów informacyjnych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 16 listopada 2018r. w godz. 8:00 - 16:00 wystąpi przerwa w dostawie wody na ul. Stara Droga nr 101 - 147 i nr 150 - 190. Powyższe jest spowodowane rozbudową sieci wodociągowej. W tym czasie wodę będzie można pobrać z beczkowozu przy ul. Stara Droga 180.

Za niedogodność przepraszamy.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. serdeczne zaprasza wszystkie przedszkola z terenu miasta Radomska do wzięcia udziału w II edycji konkursu „EKOCHOINKA”. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Radomska Pan Jarosław Ferenc. Partnerem wydarzenia jest Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy z zakresu segregacji odpadów i recyklingu. Zadaniem przedszkoli jest wykonanie przez ich podopiecznych choinki z różnego rodzaju odpadów.

 

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18