W dniu 28 stycznia spotkaniem z rodzicami rozpoczęliśmy projekt edukacyjny w PSP nr 8. Tematem prelekcji była niska emisja zanieczyszczeń powodująca zjawisko tzw. smogu. Mówiliśmy m.in. o  przyczynach, sposobach zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza i radzenia sobie w sytuacji gdy normy pyłu PM10 w powietrzu są przekroczone.

 

Dziś spotkaliśmy się z uczniami szkoły w Strzałkowie. Mówiliśmy o segregacji odpadów. Nie sposób też było pominąć tematu właściwego zagospodarowania baterii i elektroodpadów. Uczniowie dowiedzieli się również jak z pozoru proste czynności czyli odkręcanie, opróżnianie i zgniatanie butelek plastikowych wpływa na ograniczenie emisji CO2  i podnosi bezpieczeństwo osób pracujących                  z odpadami. Na zakończenie uczestnicy spotkania obejrzeli edukacyjny film.

Dziś prelekcję edukacyjną przeprowadziliśmy dla uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego. Mówiliśmy o tym jak prawidłowo segregować odpady ale i też jak pozbywać się elektroodpadów i baterii oraz przeterminowanych lub niepotrzebnych lekarstw.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w IV edycji konkursu pod hasłem „Elektrosprzęt w dobre ręce”.

Jest on skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych z terenu miasta Radomska oraz gmin: Radomsko, Masłowice, Gomunice i polega na zebraniu przez szkoły jak największej ilości elektroodpadów pochodzących z gospodarstw domowych, do dnia 7 maja 2019 r. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Radomska Pan Jarosław Ferenc, zaś partnerem wydarzenia jest Electro- System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Gdzie gmina Radomsko ma PSZOK ? Dlaczego zużyty elektrosprzęt i baterie są dla nas niebezpieczne ? Dlaczego kosz to nie jest właściwe miejsce pozbywania się tego typu odpadów ? Między innymi na te pytania poznali odpowiedź uczniowie Szkoły Podstawowej w Płoszowie. Na zakończenie pogadanki każda       z grup obejrzała edukacyjny film oraz otrzymała materiały utrwalające wiedzę.

Dziś słuchaczami prelekcji proekologicznych byli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Radomsku. Dzieci i młodzież już wiedzą się jak właściwie należy segregować odpady, jak można się pozbyć elektroodpadów oraz dlaczego baterie to odpad niebezpieczny dla naszego zdrowia i środowiska.

 

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18