• 1

Edukację ekologiczną Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. prowadzi od 2008 roku. Staramy się przewartościować postawy względem ochrony środowiska zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Nasze sukcesy w zakresie edukacji ekologicznej zaowocowały m.in. pozytywnym wizerunkiem firmy, trwałą współpracą z wieloma szkołami z terenu Miasta Radomska i obsługiwanych gmin, corocznym uczestnictwem Spółki w obchodach Dni Radomska, organizacją własną lub współorganizacją imprez ekologicznych. Pracujemy nad tym aby przedstawiona poniżej nasza oferta edukacyjna była zawsze aktualna i ciekawa.

 ⇒ AKTUALNA OFERTA EDUKACYJNA

1. Wycieczki szkolne

2. Prezentacje i prelekcje

3. Ścieżka edukacyjna

4. Ulotka

5. Film

6. Spoty

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA EDUKACYJNE

1. OCHRONA POWIETRZA I KLIMATU

2. OCHRONA WODY

3. GOSPODARKA ODPADAMI

AKCJE I IMPREZY EKOLOGICZNE

 

KONKURSY

 

ZADANIA Z DZIEDZINY EDUKACJA EKOLOGICZNA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W ŁODZI

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. promuje projekty Organizacji Odzysku i Fundacji działających na rzecz ochrony środowiska i będących partnerami działań edukacyjnych realizowanych przez PGK. Zachęcamy przedszkola i szkoły do skorzystania z przedstawionej poniżej oferty.

1. Fundacja Na Rzecz Aluminiowych Puszek Po Napojach RECAL

Piłki za puszki

Edukacja ekologiczna RECAL

2. Electro- System Organizacja Odzysku S.A.

Zbieraj z klasą

Decydujesz

3. Rekopol– Organizacja Odzysku S.A.

Akcje i kampanie edukacyjne REKOPOL

 

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18