Edukację ekologiczną Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. prowadzi od 2008 roku. Staramy się przewartościować postawy względem ochrony środowiska zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Nasze sukcesy w zakresie edukacji ekologicznej zaowocowały m.in. pozytywnym wizerunkiem firmy, trwałą współpracą z wieloma szkołami z terenu miasta Radomska i obsługiwanych gmin, corocznym uczestnictwem Spółki w obchodach Dni Radomska, organizacją własną lub współorganizacją imprez ekologicznych. Pracujemy nad tym aby przedstawiona poniżej nasza oferta edukacyjna była zawsze aktualna i ciekawa.

KALENDARZ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-SPRAWDŹ, CZY MAMY WOLNY TERMIN ?

 AKTUALNA OFERTA EDUKACYJNA

1. Wycieczki szkolne

2. Prelekcje, pogadanki i warsztaty edukacyjne

3. Ścieżki edukacyjne

4. Ulotki

5. Książeczka edukacyjna i kolorowanka

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA EDUKACYJNE, PODZIĘKOWANIA I REFERENCJE

1. Ochrona powietrza i klimatu

2. Ochrona wody

3. Gospodarka odpadami

AKCJE, IMPREZY EKOLOGICZNE, KAMPANIE MEDIALNE

1. Sprzątanie świata

2. Szkolne święta ekologiczne i imprezy poświęcone dbałości o środowisko

3. Imprezy plenerowe

4. Akcje edukacyjne za pośrednictwem Facebooka

5. Konferencje dla nauczycieli

6. Akcje zbiórkowe

7. Współpraca ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi na terenie Radomska

8. Artykuły w prasie, audycje radiowe i film edukacyjny.

KONKURSY

 

ZADANIA Z DZIEDZINY EDUKACJA EKOLOGICZNA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W ŁODZI

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. promuje projekty Organizacji Odzysku i Fundacji działających na rzecz ochrony środowiska i będących partnerami działań edukacyjnych realizowanych przez PGK. Zachęcamy przedszkola i szkoły do skorzystania z przedstawionej poniżej oferty.

 

1. Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Zbieraj z klasą

Decydujesz

Eko-Profit

 

2. Interseroh

Akcje i kampanie edukacyjne Interseroh

3. REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

 

  1. Publiczne kampanie edukacyjne

  2. Działaj z imPETem