Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 22.10.2018r. w godz. 10:00 - 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Stokrotki i ul. Wrotki.

Informujemy również, że czas przerwy w dostawie wody może ulec zmianie.

Powyższe jest spowodowane awarią sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dziś dwie grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Orzechowie zwiedziły Oczyszczalnię Ścieków. Przewodnicy oprowadzili uczniów po części mechanicznej, biologicznej i osadowej oczyszczalni. Młodzież została zapoznana też z warunkami prawidłowego korzystania z kanalizacji.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 19.10.2018r. w godz. 12:00 - 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Ks. Karola Kościowa.

Informujemy również, że czas przerwy w dostawie wody może ulec zmianie.

Powyższe jest spowodowane awarią sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dziś pogadankę na temat niskich emisji zanieczyszczeń do powietrza przeprowadziliśmy dla uczniów Zespołu Szkól Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku. Temat okazał się aktualny aż nadto, gdyż w ostatnich dniach poziom pyłu PM 10 w Radomsku znacznie przekracza dopuszczalną normę. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała informacji i aktywnie uczestniczyła w spotkaniu zadając pytania i podając własne spostrzeżenia. Korzystając z okazji oczywiście przypomnieliśmy też o segregacji odpadów oraz miejscach takich jak PSZOK.

Dziś spotkaliśmy się z uczniami Szkoły Podstawowej w Kietlinie. Tematem pogadanki była segregacja odpadów z uwzględnieniem kultury segregacji- czyli nawyków takich jak odkręcanie, opróżnianie i zgniatanie. Mówiliśmy też o właściwym sposobie pozbywanie się baterii i elektroodpadów. Każdy z uczniów otrzymał dziś ulotki na temat poruszanych zagadnień oraz plany lekcji z treścią edukacyjną.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 17.10.2018r. w godz. 12:00 - 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Piłsudskiego do posesji nr 2 i 3 oraz w Plac 3-go Maja do posesji nr 7, 7a, 8, 9, 10.

Informujemy również, że czas przerwy w dostawie wody może ulec zmianie.

Powyższe jest spowodowane awarią sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18