Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ogłasza kolejną akcję darmowego czipowania psów i kotów, należących do mieszkańców miasta Radomska. Zapraszamy wszystkich chętnych właścicieli ze swoimi zwierzętami w sobotę 1 kwietnia od godz. 11.00 do 13.00 (ul. Spacerowa 118).

Pracownice Działu Ochrony Środowiska 28 marca 2017 r. po raz kolejny odwiedziły uczniów z ZSG nr 2 w Radomsku, tym razem z pogadanką pt. „Drugie życie puszki”. Młodzież gimnazjalna dowiedziała się skąd pozyskiwany jest glin, co to jest boksyt, jakie właściwości posiada aluminium oraz do czego jest wykorzystywane.

Dziś w ramach współpracy PGK Sp. z o.o. oraz ZSG nr 2 w Radomsku w zakresie promowanego przez naszą Spółkę projektu zbiórki opakowań aluminiowych, którego organizatorem jest Fundacja na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL uczniowie mieli okazję zobaczyć z bliska jak wygląda proces recyklingu puszek.

Pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 24 marca 2017 r. gościli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku. Dla zgromadzonych tam gimnazjalistów z terenu powiatu radomszczańskiego przeprowadzono pogadankę pt. „Mikrobiologiczne zanieczyszczenia wody”.  Była ona częścią zorganizowanego po raz piaty przez szkołę Powiatowego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej pod hasłem „Środowisko – Przyroda – Człowiek”. Warto nadmienić, że PGK objęło patronatem to przedsięwzięcie oraz było jednym ze sponsorów nagród dla laureatów.

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18