Sezon grzewczy już się rozpoczął pomimo tego, że w kalendarzu jeszcze dziś mamy lato. Mamy nadzieję, że razem z ciepłem w domach radomszczan nie powróci do naszego miasta problem alarmująco wysokich stężeń szkodliwego pyłu PM10 w powietrzu. Przychodnie lekarskie już i bez tego odnotowują zwiększoną liczbę zachorowań na choroby górnych dróg oddechowych. Pamiętajmy, że zawartość domowego kosza na śmieci to nie opał, który bezkarnie można wrzucać do pieca CO. To samo dotyczy odpadów stolarskich w postaci lakierowanych i klejonych płyt meblowych itp.

We wtorek (19.09) z prelekcją na temat szkodliwego wpływu baterii na środowisko i zdrowie człowieka  oraz korzyści dla środowiska wynikających z recyklingu opakowań aluminiowych zagościliśmy w Szkole Podstawowej w Płoszowie. Dzieci wykazały duże zainteresowanie tematem i chętnie brały aktywny udział w zajęciach.

1760 kg odpadów w ramach Akcji Sprzątania świata dotarło do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie. W Akcji wzięły udział 23 placówki oświatowe z terenu miasta Radomska oraz kilka szkół z terenu ościennych gmin. Za udział w akcji, dyrektorom szkół i przedszkoli, nauczycielom koordynującym jej przebieg oraz uczniom i przedszkolakom serdecznie dziękujemy !

W dniu 15 września 2017 r.  dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chrzanowicach z zainteresowaniem słuchały prelekcji na temat segregacji odpadów. Okazało się, że temat jest im znany, ponieważ w niektórych domach segregację prowadzi się od lat. Dzieci dowiedziały się też dlaczego do kosza nie należy wrzucać baterii i na czym polega recykling plastikowych butelek PET.

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18