W nawiązaniu do wypowiedzi Pana Dawida Wawryki z dnia 22 września 2018r. podczas prezentowania swojego programu wyborczego informujemy, że nieprawdą jest, iż miasto Radomsko będzie obciążone karami za nieskanalizowanie miasta. Na obecną chwilę warunek określony w Dyrektywie Rady 91/271/WE z dnia 21 maja 1991 roku, dotyczący oczyszczania ścieków komunalnych został już spełniony przez miasto Radomsko.
      Ponadto, przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wymysłówek został rozstrzygnięty w dniu 31.08.2018r. Natomiast przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej został unieważniony z przyczyn formalnych. Nowy przetarg został już ogłoszony z terminem otwarcia ofert przypadającym na dzień 9 października 2018r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. otrzymało wyróżnienie w konkursie MISS TŁOCZNIA  2018,  zorganizowanym przez firmę COROL Sp. z o.o. z Janikowa. Wyróżnienie otrzymała tłocznia ścieków zlokalizowana przy ulicy Chabrowej. Wręczenie nagrody odbyło się odbyło się w dniu 20 września  podczas  XIII Spotkania Eksploatatorów tłoczni ścieków w Grodzisku Wlkp. Statuetkę osobiście odebrał Prezes Zarządu Pan Marek Glądalski.

Co roku dzięki ich pracy nasza planeta, miasto, okolica wygląda lepiej – czyściej. Jak przyznają sami opiekunowie młodzieży i dzieci, które uczestniczyły w akcji sprzątania świata z roku na rok zbiera się mniej odpadów, ponieważ ludzie coraz mniej zaśmiecają. Dziś już nie tak często okolice osiedlowych przystanków autobusowych czy okoliczne rowy zasypane są odpadami.

 

Dziś dla uczniów ze szkoły w Chrzanowicach przeprowadziliśmy pogadankę na temat segregacji odpadów. Dzieciaki w ramach projektu „Działaj z imPETem” dowiedziały się m.in. jak ważne jest odkręcanie, opróżnianie i zgniatanie plastikowych opakowań. Młodych słuchaczy wprowadziliśmy też w projekt „Zbieraj z klasą” dotyczący zbiórki baterii.

 

Tematem dzisiejszej prelekcji była oczywiście selektywna zbiórka odpadów. Najmłodsi uczniowie z Gomunic poza segregacją nauczyli się ważnych zasad kultury segregacji, czyli opróżniania, odkręcania i zgniatania. Od dziś w gomunickim przedszkolu pojawi się też pojemnik na baterie.

 

W dniu 19 września 2018 r. uczniom klas IV-VIII oraz III gimnazjum z Publicznej Szkoły Podstawowej w Gomunicach przedstawione zostały informacje na temat prawidłowego prowadzenia segregacji odpadów oraz właściwego pozbywania się elektroodpadów. W Gomunicach również przedstawiliśmy projekt Rekopolu Organizacji Odzysku Opakowań S.A pt. „Działaj z impetem”. Teraz już młodzież wie, jak zgniatanie, odkręcanie i opróżnianie opakowań plastikowych ułatwia zbiórkę i ich recykling. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali przekazywanych informacji a następnie obejrzeli edukacyjny film autorstwa Electro- System organizacji Odzysku Sprzętu elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18