Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , Miejski Dom Kultury w Radomsku oraz Urząd Miasta Radomska corocznie współorganizują plenerowe spotkanie edukacyjne w postaci Ekopikniku dla mieszkańców miasta Radomska i okolic. Tegoroczna impreza będzie poświęcona selektywnemu gromadzeniu opakowań szklanych i jest organizowana pod hasłem „Szklana niedziela”. Celem akcji jest uświadomienie mieszkańcom jak należy prawidłowo pozbywać się odpadów szklanych i co właściwe należy umieszczać w pojemniku na szkło.

Ekopiknik odbędzie się 1.07.2018 r. w Parku Solidarności w godzinach 16:00 - 19:00.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku informuje, że od 1 lipca 2018r. odpady budowlane i rozbiórkowe nie będą przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy Oczyszczalni Ścieków w Radomsku, ul. Spacerowa 120.

Jednocześnie informujemy, że odpady te przyjmujemy w PSZOK przy Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie, ul. Jeżynowa 40.

Dziś lekcja ekologii poświęcona segregacji odpadów oraz bateriom odbyła się w Akademii Myszki Miki w Radomsku. Dzieci uważnie słuchały i zadawały ciekawe pytania. Chętnie obejrzeliśmy i omówiliśmy film autorstwa Remondis Electrorecycling poświęcony bateriom.

 

Dziś prelekcja i warsztaty na temat jakości i właściwości wody odbyły się w PSP nr 3. Uczniowie klasy VII dowiedzieli się jak ważna jest woda dla organizmu człowieka, skąd się bierze woda w kranie oraz jak i dlaczego należy ją oszczędzać. Następnie młodzież chętnie przystąpiła do warsztatów doświadczalnych.

 

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18