ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - ZUOK

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA

ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY

PGK Radomsko
PDF Drukuj Email

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko

W dniu 25 marca 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I Gospodarka Wodno-Ściekowa, działanie 1.1. gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

 
PDF Drukuj Email

Od dnia 16 sierpnia 2014r ulega zmianie TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPTRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.

Nowa taryfa będzie obowiązywać do 15 sierpnia 2015r.  Taryfa dostępna TUTAJ.

 
PDF Drukuj Email

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Zakład Ciepłowniczy w Radomsku
zawiadamia, że w okresie od 18-08-2014r. do 27-08-2014r. wstrzymana będzie dostawa energii
cieplnej do budynków zasilanych z sieci magistralnej Kotłowni Rejonowej przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 151. Powyższe podyktowane jest koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych urządzeń Kotłowni Rejonowej i sieci cieplnej.

 
PDF Drukuj Email

Serdecznie zapraszamy na "Ekopiknik", który odbędzie się 13 lipca o g.16.00 na Placu przy Wielorybku w Radomsku.

 

 
PDF Drukuj Email

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym nasze stoisko podczas Święta Miasta.

 
PDF Drukuj Email

Budowa nowego składowiska balastu

14 kwietnia 2014 r. nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku, a Konsorcjum firm: ABG Grzegorz Oleksa z Siemianowic Śląskich – Lider konsorcjum, FCB „ Ronenberger ” LTD Tomasz Ronczoszek z Tarnowskich Gór - Partner konsorcjum na wykonanie zadania pn. „Budowa nowego składowiska balastu i odpadów posortowniczych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie o pow. całkowitej 21.500 m2 i chłonności 155940 m3 (kwatera nr 1)”.

Koszt inwestycji wynosi 3.295.371,52 zł brutto, a termin zakończenia wrzesień 2014 r.

Dzięki realizacji w/w inwestycji ZUOK w Płoszowie może uzyskać status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w zakresie składowania odpadów.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 10