Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku informuje odbiorców, że w dniu 28.09.2021r. wystąpi przerwa w dostawie ciepła od godz. 7 do godz. 14 do budynków  przy ulicy:

-  Mickiewicza
-  Narutowicza

Za  utrudnienia przepraszamy. 

W nawiązaniu do zamieszczonego komunikatu PPIS w Radomsku z dnia 24.09.2021 r. informujemy, że prowadzone są nadal intensywne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody do parametrów wymaganych, zgodnie z obowiązującymi przepisami (chlorowanie wody w sieci wodociągowej miasta Radomska o stężeniu 0,3 mg/l chloru wolnego w wodzie, płukanie sieci).

Z uwagi na powyższe woda nadaje się do bezpośredniego spożycia po jej przegotowaniu przez minimum 2 minuty. Nadmieniamy, że obecny jej stan nie zagraża zdrowiu.

Konkurs na zbiórkę elektroodpadów został zorganizowany już po raz szósty przez PGK Sp. z o.o. i skierowany do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu Radomska oraz gmin Radomsko, Masłowice i Gomunice.

Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc oraz Starosta Powiatu Radomszczańskiego Beata Pokora.

W tym roku do konkursu przystąpiło dziewięć placówek oświatowych, które rywalizowały w zebraniu jak największej ilości elektroodpadów.

W tym roku zbiórkę elektroodpadów w zamian za sadzonki drzew liściastych przeprowadziliśmy na terenie gmin wiejskich: Radomsko i Masłowice oraz w Radomsku. Mieszkańcy za przyniesiony zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny otrzymali sadzonki drzew, które ufundowało Nadleśnictwo Radomsko. Ilość zebranych odpadów zaskoczyła nas pozytywnie oraz naszych partnerów, którymi są: ELECTRO-SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektonicznego S.A. oraz Remondis Electrorecycling. 

Zebraliśmy łącznie 4 040 kg (z miasta Radomska 2 380 kg, z gminy Radomsko i gminy Masłowice 1 660 kg). Można zatem śmiało powiedzieć, że tegoroczna akcja organizowana po raz szósty zakończyła się sukcesem. Cieszymy się, że świadomość ekologiczna radomszczan i mieszkańców okolicznych gmin rośnie z roku na rok.

Przypominamy, że tylko do 30 września br. trwa Narodowy Spis Powszechny. Do końca miesiąca każdy mieszkaniec Polski powinien wywiązać się z ustawowego obowiązku spisowego.

Obowiązkiem spisowym objęci są wszyscy mieszkańcy Polski, również osoby przebywające czasowo za granicą oraz cudzoziemcy.

Najdogodniejszą formą udziału w badaniu jest samospis internetowy. Można go wykonać o każdej porze na dowolnym urządzeniu mobilnym podłączonym do Internetu poprzez wypełnienie  formularza dostępnego na stronie spis.gov.pl lub odwiedzając Gminny Punkt Spisowy w Urzędzie Miasta.

Uwaga!

W związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do odbiorców w ul. Ciepłej, Dobrej, Glinianej oraz Leśnej. Ze względu na rozszerzenie zakresu koniecznych prac dodatkowo mogą wystąpić problemy z dostawą wody dla odbiorców w ul. Brzeźnickiej od ul. Pajdaka do ul. Kopernika. 

Przewidywany wcześniej  na godz. 17:00 czas usunięcia awarii z uwagi na trudności z jej usunięciem i rozszerzenie zakresu praw naprawczych to godz. 20.00, ale może ulec wydłużeniu.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18