Dziś w ramach współpracy PGK Sp. z o.o. oraz ZSG nr 2 w Radomsku w zakresie promowanego przez naszą Spółkę projektu zbiórki opakowań aluminiowych, którego organizatorem jest Fundacja na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL uczniowie mieli okazję zobaczyć z bliska jak wygląda proces recyklingu puszek.

Pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 24 marca 2017 r. gościli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku. Dla zgromadzonych tam gimnazjalistów z terenu powiatu radomszczańskiego przeprowadzono pogadankę pt. „Mikrobiologiczne zanieczyszczenia wód”.  Była ona częścią zorganizowanego po raz piaty przez szkołę Powiatowego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej pod hasłem „Środowisko – Przyroda – Człowiek”. Warto nadmienić, że PGK objęło patronatem to przedsięwzięcie oraz było jednym ze sponsorów nagród dla laureatów.

„Woda źródłem życia” - taki tytuł nosiła prelekcja, która w dniu 23.03.2017 r. odbyła się dla gimnazjalistów z Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego nr 2 w Radomsku. Uczniowie chętnie wysłuchali wykładu a następnie wzięli udział w pokazie doświadczalnym.

 

Z okazji Światowego Dnia Wody prelekcję na temat wody w Radomsku pracownice Spółki wykonały dla uczniów klas 4 i 5 Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkolno- Gimnazjalnym nr 7 w Radomsku. Skąd się bierze woda w kranie? Czy wodę z kranu można pić? Jak oszczędzać wodę?

 

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18