W ramach projektu realizowanego przez Miejski Dom Kultury w Radomsku „Kultura ma głos” wzięliśmy udział w audycji radiowej, w której opowiedzieliśmy o naszych nowych projektach edukacyjnych zaplanowanych do realizacji w tym roku.

Szanowni Państwo,
Drodzy Klienci,

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-2 oraz obecną sytuacją epidemiologiczną Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01.04.2021 r. do odwołania zostanie wstrzymane funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Płoszowie, przy ul. Jeżynowej 40 na dotychczasowych zasadach.

 

Światowy Dzień Wody to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Przyczynkiem do jego ustanowienia w 1992r. był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Obchodzony jest co roku 22 marca.

Od jego ustanowienia minęło niemal 30 lat, ale problem ubóstwa w wodę nie zmalał. Na szczęście świadomość tego problemu jest dziś znacznie większa. W taki dzień warto zastanowić się skąd się bierze woda w naszych kranach i kto nad tym czuwa.

W bieżącym roku rozpoczęliśmy współpracę z Radomszczańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku „Wiem Więcej”. Są to spotkania on-line o tematyce związanej z ochroną środowiska, ze szczególnym naciskiem na uwarunkowania lokalne.

Pierwsze spotkanie poświęcone było segregacji odpadów - pod hasłem: ,,Myśl ekologicznie – to się opłaca!”

Głównym celem było omówienie zagadnień związanych z segregacją odpadów. Uczestnicy prelekcji dowiedzieli się jak prawidłowo postępować z odpadami typu papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio oraz odpady zielone. Zaprezentowane zostały również zasady odbioru odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych. Omówiono rodzaje odpadów niebezpiecznych, które wytwarzane są w każdym gospodarstwie domowym i jak należy z nimi prawidłowo postępować.

W związku z wprowadzeniem przez Rząd RP zaostrzonych restrykcji spowodowanych wzrostem zachorowań na COVID-19, mając na uwadze zdrowie klientów oraz naszych pracowników, a także względy bezpieczeństwa, Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku apeluje do klientów, by w miarę możliwości wszystkie niezbędne sprawy i formalności przekazywali drogą telefoniczną, mailową, przez system ePUAP lub za pomocą poczty tradycyjnej (adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku, ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko).

Z PGK-usiem urośnie najlepiej!

Szukając sposobów na lepsze plony...

Marzec to czas, gdy rozpoczynają się prace związane z uprawami. Coraz intensywniejszy ruch widać na terenach rolniczych, u sadowników, ale też w małych i większych przydomowych lub nawet tak modnych ostatnio balkonowych ogródkach.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18