Dziś w Publicznym Przedszkolu nr 2 przeprowadziliśmy warsztaty doświadczalne z użyciem mikroskopu pt. „Co w wodzie piszczy?”. W trakcie trwania zajęć dzieci dowiedziały się jakie organizmy nie widziane gołym okiem zamieszkują stawy, jeziora i rzeki. Każdy z uczestników spotkania miał możliwość obserwacji jednokomórkowców żyjących w wodzie, we wspólnie przygotowanym preparacie.

W dniu 11 maja 2019 r.  wzięliśmy udział  w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich, które zorganizowano na placu 3 Maja w Radomsku. Pracownica Działu Ochrony Środowiska przeprowadziła pogadankę  na temat ochrony powietrza, przybliżając w niej tematykę smogu, niskiej emisji oraz omówiła zasady, jak należy postępować w przypadku zaobserwowania złej  jakości powietrza. 
 Zwróciliśmy również uwagę na udział  komunikacji samochodowej w ogólnej emisji do powietrza szkodliwych zanieczyszczeń pyłowych, w szczególności pyłów PM10 . Ponadto podziwialiśmy prezentację nowego, niskoemisyjnego autobusu, który już porusza się po ulicach Radomska.

Z warsztatów informatycznych pt. "Namierzamy smog w sieci" uczniowie dowiedzieli się gdzie szukać informacji o zanieczyszczeniu powietrza oraz jak można samodzielnie uzyskać dane o stanie jakości powietrza w naszym mieście.

 

Z prelekcji pt. „Co jeśli nie węgiel?” uczniowie poznali podstawowe źródła energii odnawialnej ich zalety i wady. Dowiedzieli się także, dlaczego odnawialne źródła energii nie powodują zanieczyszczeń powietrza.

 

Informujemy, iż z powodu awarii centrali telefonicznej w siedzibie PGK Sp. z o.o. ul. Stara Droga 85, do jutra, tj. 7 maja br do godz. 12tej kontakt telefoniczny będzie niemożliwy.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 07.05.2019r. w godz. 9:00 – 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Wodnej. Powodem wyłączenia dostawy wody jest rozbudowa sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Wyszukiwarka

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18