Gdzie gmina Radomsko ma PSZOK ? Dlaczego zużyty elektrosprzęt i baterie są dla nas niebezpieczne ? Dlaczego kosz to nie jest właściwe miejsce pozbywania się tego typu odpadów ? Między innymi na te pytania poznali odpowiedź uczniowie Szkoły Podstawowej w Płoszowie. Na zakończenie pogadanki każda       z grup obejrzała edukacyjny film oraz otrzymała materiały utrwalające wiedzę.

Dziś słuchaczami prelekcji proekologicznych byli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Radomsku. Dzieci i młodzież już wiedzą się jak właściwie należy segregować odpady, jak można się pozbyć elektroodpadów oraz dlaczego baterie to odpad niebezpieczny dla naszego zdrowia i środowiska.

 

W związku z koniecznością usunięcia awarii sieci ciepłowniczej, w dniu 16.01.2019 r. do godzin popołudniowych, nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do budynków w ul. Piastowskiej 2,4,6,8,10 (siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej) oraz Przedszkola Specjalnego.

Dziś pogadankę edukacyjną przeprowadziliśmy w Publicznym Przedszkolu nr 9 w Radomsku. Zwróciliśmy uwagę przedszkolaków na prawidłowe zagospodarowanie kartoników po mleku, sokach itp. Od dziś dzieci będą zawsze wrzucać je do pojemnika na plastik i metale, a nie do kosza na odpady zmieszane lub papier. W kolejnej części zajęć z grupą przedszkolną omówiliśmy temat szkodliwego wpływu baterii na środowisko i zdrowie ludzi oraz pokazaliśmy jak należy się ich pozbywać. Ostatnim etapem spotkania było wykorzystanie zdobytej wiedzy w grze planszowej autorstwa Interseroh Organizacji Odzysku Opakowań S.A.

Dziś słuchaczami naszej pogadanki edukacyjnej byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Szczepocicach. Mówiliśmy o właściwym zagospodarowaniu elektroodpadów oraz baterii. Dzieci i młodzież przekonali się, że każdego z w/w odpadów można się łatwo i bezpiecznie pozbyć bez konieczności wrzucania do kosza na śmieci.

 

W związku z koniecznością usunięcia awarii sieci ciepłowniczej w dniu 10.01.2019 roku od godziny 8.00 do godzin wieczornych nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do budynków w ul. Słonecznej, Nowej (na odcinku pomiędzy ulicami Słoneczną i Pustą) oraz w ul. Pustej.

 

 

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18