Dziś zakończyliśmy projekt edukacyjny z Zespołem Szkolno-Gimnazjalnym  nr 2 w Radomsku. Na jego realizację szkoła otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach współpracy uczniowie przeszli cykl spotkań edukacyjnych oraz warsztatów doświadczalnych. Ostatnim etapem projektu była wycieczka na Oczyszczalnię Ścieków, krótka pogadanka na temat metod oczyszczania ścieków, pozytywnego wpływania na kanalizację oraz warsztaty doświadczalne. Serdecznie dziękujemy dyrekcji szkoły, nauczycielom oraz uczniom za owocną współpracę.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ogłasza kolejną akcję darmowego czipowania psów i kotów, należących do mieszkańców miasta Radomska. Zapraszamy wszystkich chętnych właścicieli ze swoimi zwierzętami w sobotę 1 kwietnia od godz. 11.00 do 13.00 (ul. Spacerowa 118).

Pracownice Działu Ochrony Środowiska 28 marca 2017 r. po raz kolejny odwiedziły uczniów z ZSG nr 2 w Radomsku, tym razem z pogadanką pt. „Drugie życie puszki”. Młodzież gimnazjalna dowiedziała się skąd pozyskiwany jest glin, co to jest boksyt, jakie właściwości posiada aluminium oraz do czego jest wykorzystywane.

Dziś w ramach współpracy PGK Sp. z o.o. oraz ZSG nr 2 w Radomsku w zakresie promowanego przez naszą Spółkę projektu zbiórki opakowań aluminiowych, którego organizatorem jest Fundacja na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL uczniowie mieli okazję zobaczyć z bliska jak wygląda proces recyklingu puszek.

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18