W dniu dzisiejszym wystąpiła awaria wodociągu na ul. Piastowskiej przy budynku ZUS. Wody pozbawione są budynki przy ul. Piastowskiej na odcinku od Supermarketu Carrefour do DH PUCH.

Zastępcze źródło wody zlokalizowano na parkingu przy budynku ZUS. 

Za wszelkie utrudnienia bardzo przepraszamy.

We wtorek spotkaliśmy się z uczniami klas 5- tych z PSP nr 7. Tematem spotkania było zanieczyszczenie powietrza spowodowane niską emisją. Dzieciaki dowiedziały się jaki stan powietrza jest w naszym mieście, jak należy postępować gdy mamy ogłoszony alarm smogowy i gdzie szukać informacji o tym jaki jest aktualny stan powietrza w Radomsku. Uczniowie byli bardzo zainteresowani tematem, w szczególności ci, którzy zmagają się na co dzień z przewlekłymi chorobami dróg oddechowych typu astma i alergia.

Konkurs ogłoszono 02.10.2017r. Jego adresatem były wszystkie publiczne przedszkola na terenie miasta Radomska.   Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Radomska Pan Jarosław Ferenc. Partnerem konkursu i jednocześnie fundatorem nagrody za zajęcie pierwszego miejsca była Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Konkurs polegał na wykonaniu z odpadów opakowaniowych ozdób choinkowych i umieszczenie ich na drzewku choinowym. Ekochoinki przedszkola miały dostarczyć do 11 grudnia 2017r. do Muzeum Regionalnego. 

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18