Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne do udziału w Konkursie o Puchar PGK Radomsko „ EKO – SZKOŁA” polegającym na zbiórce makulatury.

Dziś pogadanka edukacyjna odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Radomsku. Tematem poruszonym na potkaniu z nami była ochrona przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zwierząt jako często najmniejszych i bezbronnych mieszkańców ekosystemu. Czym grozi porzucenie odpadów w lesie? Jak nieświadomie można zanieczyścić wody podziemne i spowodować szkodę w środowisku ? Między innymi na te pytania odnaleźli odpowiedź uczniowie klas I-VI.

W środę i czwartek odwiedziliśmy przedszkolaki z pogadanką na temat segregacji odpadów oraz właściwego postępowania z bateriami i akumulatorami. Pogadanki odbyły się w Publicznym Przedszkolu nr 5 i 9 w Radomsku.

 

 11 kwietnia 2017 r. upłynął termin zgłoszeń do konkursu pn. "Zakręcony wąż" na najdłuższego węża z zakrętek.W związku z napływem dużej ilości zgłoszeń zmianie musiał ulec regulamin konkursu. Pełną treść regulaminu znaleźć można poniżej oraz w zakładce edukacja ekologiczna.

REGULAMIN

 

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18