Obchody tego ekologicznego święta to próba zwrócenia ludzkiej uwagi na problem codziennych zakupów i konsumpcji, których efektem jest codzienna produkcja odpadów. Czy można prowadzić gospodarstwo domowe i przez jeden dzień w roku nie wytworzyć w nim żadnego odpadu ? Warto spróbować. Dzień bez śmiecenia od lat promuje i przypomina o nim nasz wieloletni partner Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

 

 

Przedstawienie pt. „Zielony kopciuszek” w dniach 10 i 11 maja 2018 r.  na scenie Miejskiego Domu Kultury miały okazję obejrzeć przedszkolaki z publicznego Przedszkola nr 9 i Publicznego Przedszkola nr 1 w Radomsku. Spektakl dostarczył młodym widzom  wiele radości i przypomniał jak ważna jest segregacja odpadów oraz dbałość o czystość powietrza.

Dziś pogadankę przeprowadziliśmy dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku. Tematem spotkania była segregacja odpadów oraz właściwe postępowanie z elektroodpadami.

 

Dziś odwiedziliśmy najmłodszych uczniów z terenu gminy Masłowice. Pogadankę edukacyjną wykonaliśmy w szkole w Strzelcach Małych i Kraszewicach. Tematem spotkana była segregacja odpadów, właściwe zagospodarowanie baterii oraz informacje na temat naszego środka poprawiającego właściwości gleby PGK-uś. Wszystkie przekazane informacje, rodzice dzieci otrzymają za pośrednictwem swoich pociech na przekazanych materiałach edukacyjnych w postaci ulotek.

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18