Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
dla mieszkańców m. RadomskaI. Adres PSZOK :

1)        97- 500 Radomsko m. Płoszów, ul. Jeżynowa 40

II. Rodzaje odbieranych w Punktach odpadów :

1)         Opakowania po chemikaliach  
2)         Zużyte baterie i akumulatory  
3)         Zużyte opony  
4)         Zużyty sprzęt elektryczno- elektroniczny  
5)         Meble i inne odpady wielkogabarytowe  
6)         Szkło  
7)         Papier, makulatura  
8)         Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale
9)         Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
10)       Odpady zielone
11)       Odpady budowlane i rozbiórkowe
12)       Przeterminowane leki


III. Godziny przyjęcia odpadów :

1)        Poniedziałek / piątek  6:00 – 18:00
2)        Sobota              7:00 – 12:00

IV. Dokumentacja dostarczanych odpadów :

Podstawą do przyjęcia odpadów jest okazanie się dowodem osobistym oraz  wpis do
Dziennika ewidencjonowania osób przekazujących odpady do PSZOK.

 

  • 01
  • 02

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18