Notice: unserialize(): Error at offset 7454683 of 7454687 bytes in /pgk-new/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182

Notice: unserialize(): Error at offset 7830348 of 7831519 bytes in /pgk-new/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182
Fundusz rekultywacyjny

Zgodnie z art.137 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013.poz.21) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych informuje, że cena za przyjęcie do składowania do ZUOK w Płoszowie 1 tony odpadów zawiera kwotę przeznaczoną na fundusz rekultywacyjny.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18