Notice: unserialize(): Error at offset 393178 of 393183 bytes in /pgk-new/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182

Notice: unserialize(): Error at offset 177428 of 180191 bytes in /pgk-new/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182

Notice: unserialize(): Error at offset 60941 of 61407 bytes in /pgk-new/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182

Notice: unserialize(): Error at offset 106426 of 106463 bytes in /pgk-new/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182
Fundusz rekultywacyjny

W związku z wymogami prawnymi, art. 137 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21ze zm.) utworzony został fundusz rekultywacyjny dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płoszowie, zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., na którym gromadzone są środki na realizację obowiązków związanych z zamknięciem i rekultywacją, nadzorem oraz monitoringiem składowiska.

Fundusz rekultywacyjny utworzony został w formie odrębnego rachunku bankowego.

Udział w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny wynosi 3,20 zł/Mg składowanych odpadów.

 

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18