Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 283

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

Jedną z naszych form działań edukacyjnych są konkursy. Organizujemy je z myślą nie tylko o dzieciach i młodzieży, ale także osobach dorosłych. Liczba uczestników w konkursach zawsze nas miło zaskakuje.

 

Konkursy dla uczniów

1. Konkursy plastyczne

W roku 2015 Przedsiębiorstwo ogłosiło dla uczniów kilka konkursów plastycznych.

Ogłoszenie wyników konkursu "Wyczarowane z odpadów" - Galeria

Ogłoszenie wyników konkursu "Ekomaskotka" - Galeria
Ogłoszenie wyników konkursu Ekobajka - Galeria

W roku 2016 dla uczniów przygotowaliśmy konkurs plastyczny i zbiórkowy.

Ogłoszenie wyników konkursu "Segregujemy i rysujemy"

W roku 2017 połączyliśmy konkurs plastyczny ze zbiórkowym  - Ogłoszenie wyników konkursu "Zakręcony wąż"

Po raz pierwszy konkursem objęliśmy placówki przedszkolne - Ogłoszenie wyników I edycji konkursu dla przedszkoli z terenu Radomska pt. "EKOCHOINKA" 

13 listopada 2018 roku ogłosiliśmy II edycję  konkursu plastycznego dla przedszkoli "Ekochoinka". 

Ogłoszenie wyników konkursu "Ekochoinka"

 

2. Konkursy zbiórkowe

Szkoły  co roku aktywnie uczestniczą w konkursach zbiórkowych.

W roku 2016 rozpoczęliśmy pierwszą edycję konkursu zbiórkowego pod hasłem "Elektrosprzęt w dobre ręce"

1.Ogłoszenie wyników konkursu "Elektrosprzęt w dobre ręce" I EDYCJA (2016)

2.Ogłoszenie wyników konkursu "Elektrosporzęt w dobre ręce" II EDYCJA (2017)

3. Ogłoszenie wyników konkursu "Elektrosprzęt w dobre ręce" III EDYCJA (2018)

4. Ogłoszenie wyników konkursu "Elektrosprzet w dobre ręce IV EDYCJA (2019)

5. Ogłoszenie wyników konkursu "Elektrosprzet w dobre ręce V EDYCJA (2020)

 Regulamin konkursu "Ekozając"-plik do pobrania

 

Konkursy dla użytkowników Facebooka

Co miesiąc za pośrednictwem fanapga Spółki na portalu Facebook organizujemy konkursy ekologiczne. Mogą w nich brać udział wszyscy obserwujący naszą stronę na portalu społecznościowym, którzy nie są i nie byli pracownikami Spółki. powyższe wyłączeine dotyczy również najbliższych rodzin pracowników Przedsiębiorstwa.

 

                 

 

 

W dniu 19 lipca 2015 roku na terenie Parku „Solidarności” w Radomsku odbył się Eko- Piknik, którego jednym z organizatorów było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Nasze stoisko zakwitło pięknymi kwiatami wykonanymi z plastikowych butelek i pomalowanymi przez dzieci. Ponadto dzieci rysowały na  płóciennych torbach z logo PGK, bawiły się w kulach wodnych i małpim gaju, a dorośli oglądali występy kapeli góralskiej. Radomszczanie mieli okazję zdobyć informację o jakości wody pobieranej z ujęcia „Miłaczki” dystrybuowanej siecią wodociągową do ich gospodarstw domowych. Wiele osób przekonało się, że woda w Radomsku jest zdrowa, smaczna i tania - 1 m sześcienny wody z radomszczańskich kranów kosztuje tylko 2,85 zł, a tyle samo wody butelkowanej - około 1000 zł!

Dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych imprezach ekologicznych z naszym udziałem.

 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

W czasie prowadzonych przez nas zajęć w szkołach różnego szczebla nauczania poruszaliśmy wiele, ciekawych tematów związanych z ochroną środowiska. Poniżej przedstawiamy kilka z nich:

 

Zadanie pn.: „Emisja audycji Sortownia – telewizyjna audycja ekologiczna, na antenie Telewizji NTL Radomsko” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość zadania: 18.114,72 zł

Wysokość dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 14.040,00 zł

Tematem audycji telewizyjnych pod tytułem „Sortownia – telewizyjna audycja ekologiczna” jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna.
Celem zadania jest edukowanie i inspirowanie poprzez prezentację prawidłowych zachowań ekologicznych oraz kształtowanie postaw proekologicznych, wychowanie w zgodzie z naturą i szacunkiem dla otaczającego środowiska.
Korzyścią z realizacji zadania niewątpliwie będzie uświadomienie mieszkańcom regionu radomszczańskiego jak ważna jest ochrona środowiska oraz dbałość i troska o nie.

 

 


 

 

Zadanie pn.: „Wykonanie ścieżki edukacyjnej oraz ulotki na temat postępowania z wodą i ściekami” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość zadania: 16.820,00 zł
Wysokość dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 15.138,00 zł

Tematem zadania jest wykonanie ścieżki edukacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomsku oraz wykonanie ulotki na temat postępowania z wodą i ściekami.

Celem zadania jest zwrócenie uwagi na udział własnego gospodarstwa domowego w zanieczyszczeniu środowiska, zachęcania do aktywnego włączania się w działania ekologiczne swoich rodzin i najbliższego otoczenia oraz propagowania stylu życia opartego na umiarkowanym korzystaniu ze środowiska i uświadamiania konieczności oszczędzania wody.

Korzyścią z realizacji zadania będzie kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu radomszczańskiego.