Konkurs ogłoszono 02.10.2017r. Jego adresatem były wszystkie publiczne przedszkola na terenie miasta Radomska.   Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Radomska Pan Jarosław Ferenc. Partnerem konkursu i jednocześnie fundatorem nagrody za zajęcie pierwszego miejsca była Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Konkurs polegał na wykonaniu z odpadów opakowaniowych ozdób choinkowych i umieszczenie ich na drzewku choinowym. Ekochoinki przedszkola miały dostarczyć do 11 grudnia 2017r. do Muzeum Regionalnego. 

W dniu 12 grudnia 2017r. zebrało się jury konkursowe i wyłoniło 3 najlepsze prace oraz przyznało dwa wyróżnienia.  Jako kryterium oceny jury przyjęło: staranność w wykonaniu pracy, różnorodność wykorzystanych odpadów opakowaniowych oraz pomysłowość i wrażenia artystyczne.Do konkursu zgłosiło się  8 przedszkoli. Poniżej szczegółowa informacja na temat laureatów konkursu.

Miejsce I - Publiczne Przedszkole nr 2

Miejsce II - Publiczne Przedszkole nr 3

Miejsce III - Przedszkole Specjalne

Wyróżnienie - Publiczne Przedszkole nr 4

Wyróżnienie - Publiczne Przedszkole nr 9

  Nagrody w postaci zabawek pomógł rozdawać Święty Mikołaj, a zaproszeni goście w tym przedszkolaki mogli obejrzeć przedstawienie jasełkowe w wykonaniu uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2.

  

 • PC153436
 • PC153438
 • PC153440
 • PC153443
 • PC153444
 • PC153445
 • PC153446
 • PC153448
 • PC153457
 • PC153474
 • PC153481
 • PC153485
 • PC153493
 • PC153504
 • PC153508
 • PC153509
 • PC153516
 • PC153522
 • PC153530
 • PC153542

 

 


Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18