Mistrz ds. Schroniska: Adam Dryja

Mapka dojazdowa do naszego zakładu

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Spacerowej 118 prowadzone jest przez PGK Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej z Urzędem Miasta Radomska. Do Schroniska trafiają bezpańskie zwierzęta pochodzące wyłącznie z terenu miasta.

Zwierzęta przyjmowane są zgodnie ze zgłoszeniami czynnego całodobowo, znajdującego się w strukturze Urzędu Miasta Radomska - Wydział Bezpieczeństwa i Porządku (tel. 501 652 202) oraz w miarę posiadania wolnych miejsc w schronisku od osób indywidualnych za odpłatnością 150zł/szt.

Po odbyciu kwarantanny, przeprowadzeniu zabiegów weterynaryjnych (szczepienia, dezynsekcja, sterylizacja, ewentualne leczenie ambulatoryjne lub chirurgiczne) zwierzęta mogą być wydawane zainteresowanym osobom na podstawie umowy adopcyjnej w cenie:
30zł – pies, 
20zł – kot.
Opiekę weterynaryjną w schronisku sprawuje lek. wet. Marek Barski, który podczas codziennych dyżurów dokonuje m.in. badań nowoprzybyłych zwierząt, leczenia i udzielania pomocy ambulatoryjnej, wykonuje zabiegi kastracji i sterylizacji, przeprowadza podstawowe zabiegi dezynfekcyjne, udziela pomocy przy odławianiu zwierząt oraz prowadzi dokumentację schroniska. 
Informacje o schronisku i zwierzętach w nim przebywających można uzyskać pod nr tel. 501 272 431 lub  44 739 30 58 - czynnym w godzinach pracy schroniska.

  • schron

Osoby lub firmy chcące wspomóc Schronisko mogą przekazywać dary do siedziby Schroniska lub dokonywać wpłat na konto PGK Sp. z o.o. w Radomsku PEKAO I/o Radomsko 36 1240 3132 1111 0000 2967 1261 z dopiskiem „Schronisko”.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18