Notice: unserialize(): Error at offset 65499 of 65503 bytes in /pgk-new/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

Budowa Zakładu powiązana jest z organizacją kompleksowego systemu zbiórki, recyklingu i zagospodarowania odpadów komunalnych, obsługujących miasto Radomsko oraz 12 ościennych gmin – łącznie ok. 112 000 mieszkańców.

W skład zakładu wchodzą następujące elementy:

  • - hala sortowni o powierzchni zabudowy 2086 m2, powierzchni użytkowej 2066 m2 i kubaturze 21725 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą.

  • - nawierzchnia w obrębie zakładu m.in: place i drogi o nawierzchni betonowej, utwardzonej do kompostowania odpadów bio. o pow. 1800 m2 i odpadów zielonych o powierzchni 2135 m2, zbiornik na ścieki sanitarne o pojemności 30 m3 . Wykonana zostanie niezbędna infrastruktura taka jak: instalacje sanitarne, deszczowe, sieć hydrantowa, stacja trafo wraz z instalacjami elektrycznymi i oświetleniem terenu.

  • - linia sortownicza o wydajności 35 000 Mg/rok do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i do doczyszczania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. W skład całej linii sortowniczej wchodzi 26 podzespołów współpracujących
  • - budynek administracyjno-socjalny o powierzchni zabudowy 322,80 m2, powierzchni użytkowej 283,23 m2.W budynku będą wyodrębnione , przebudowane i dobudowane następujące pomieszczenia: szatnie odzieży męskiej i damskiej, sanitariaty, umywalnie, zaplecze kuchenne, jadalnia, korytarze i kotłownia.

  • - sprzęt technologiczny do sortowni. W skład sprzętu niezbędnego do sprawnej obsługi sortowni wchodzą następujące elementy: ładowarka przegubowa, samochód z urządzeniem hakowym, wózek widłowy, urządzenie czyszczące i wysokociśnieniowe oraz kontenery i pojemniki na odpady.

  • - sprzęt do kompostowni. W skład sprzętu niezbędnego do sprawnej obsługi kompostowni wchodzą następujące elementy: ciągnik rolniczy, rozdrabniarka do odpadów zielonych, przerzucarka do kompostu, sito obrotowe oraz koparko-ładowarka.

  • - pojemniki na odpady niebezpieczne. Pojemniki są niezbędne do czasowego przechowywania wyselekcjonowanych odpadów niebezpiecznych takich jak: zużyte świetlówki i akumulatory z elektrolitem, zaolejone odpady, odpady niebezpieczne płynne oraz na materiały stałe.

Ponadto projekt przewidywał rozwój selektywnej zbiórki odpadów, który został zrealizowany poprzez zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 16 m3 z żurawiem i tylnym koszem zasypowym oraz zostały zakupione pojemniki do selektywnej zbiórki typu „dzwon” o pojemności 1,5 m3 w ilości 95 szt. Pojemniki te zostały rozstawione w różnych częściach miasta.

Dla prawidłowego funkcjonowania systemu Spółka prowadzi kampanię edukacyjno – informacyjną.

Łączny koszt zadania to 16,17 miliona złotych netto. Poza środkami własnymi Spółki w kwocie 1,79 miliona złotych zadanie zostało współfinansowane przez Fundację EKOFUNDUSZ w kwocie 5,7 miliona złotych oraz z pożyczki udzielonej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8,68 miliona złotych.

TERMIN ZAKOŃCZENIA - LISTOPAD 2009 r.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18