Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 283

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

Projekt pn. „Budowa, Rozbudowa i Modernizacja ZUOK w Płoszowie” w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi  oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Zakres rzeczowy analizowanego Projektu obejmuje:

- Rozbudowa i modernizacja linii sortowniczej odpadów wraz z halą i infrastrukturą towarzyszącą na terenie ZUOK w Płoszowie ma na celu zwiększenie zdolności instalacji do odzysku surowców wtórnych, w kontekście konieczności osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku oraz redukcję ilości odpadów kierowanych do składowania.

- Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, charakteryzującego się wysokim poziomem zastosowanych rozwiązań technicznych, przystosowaniem do działań recyklingowych, związanych z ograniczeniem ilości powstających odpadów oraz przystosowaniem do realizacji funkcji edukacyjnych.

- Zakup „zero-emisyjnych” środków transportu wykorzystywanych do istotnego zwiększenia skali prowadzonych działań edukacyjno-informacyjnych oraz specjalistycznego sprzętu technologicznego.

Przedsięwzięcie polega na zakupie dwóch „zero-emisyjnych” samochodów elektrycznych, które mają zostać wykorzystane do zwiększenia skali realizowanych działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie selektywnej zbiórki. Ponadto zaplanowano rozbudowę istniejącej ścieżki edukacyjnej.

-  Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym na terenie ZUOK w miejscowości Płoszów (zakres zrealizowany) pozwala na redukcję ilości odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania poprzez składowanie na kwaterze składowiskowej, a  uzyskanie stabilizatu o odpowiednich parametrach umożliwiło na częściowe jego wykorzystanie np. do rekultywacji składowiska.

 

  

  • Podpisanie umowy o dofinansowanie w siedzibie NFOŚiGWPodpisanie umowy o dofinansowanie w siedzibie NFOŚiGW
  • Ogłoszenie w prasie lokalnejOgłoszenie w prasie lokalnej
  • Roll-up dot. projektuRoll-up dot. projektu
  • Tablica informacyjnaTablica informacyjna
  • Dostawa rozdrabniacza do odpadów wielkogabarytowych i zielonychDostawa rozdrabniacza do odpadów wielkogabarytowych i zielonych

W związku z realizowanym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. projektem „Budowa, Rozbudowa i Modernizacja ZUOK w Płoszowie” w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

 

W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych należy:

  1. a) wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

  1. b) skorzystać z elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej
        - pois.gov.pl\nieprawidlowosci