Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 283

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

Projekt pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Celem głównym projektu jest ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami powstającymi na terenie Aglomeracji Radomsko poprzez podniesienie poziomu wyposażenia obszaru Miasta Radomsko w podstawową infrastrukturę techniczną i poprawę dostępu mieszkańców do tej infrastruktury.

Projekt obejmuje przede wszystkim budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wymysłówek (10,637 km)  oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej (1,390 km), o łącznej długości 12,027 km, co pozwoli na podłączenie nowych mieszkańców na terenie Aglomeracji Radomsko. Dodatkowo projekt zawiera również m.in.: dostawę i montaż agregatów prądotwórczych dla Oczyszczalni Ścieków i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, dostawę i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych., Komponent OZE - dostawa i montaż lamp oświetleniowych oraz modernizację ujęcia wody Miłaczki.

Wartość całkowita projektu (brutto) wynosi: 18 317 031,21 zł, z czego 8 782 036,10 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Czas realizacji projektu: 2018 r. - 2020 r.

15.03.2018 r.
Podpisanie w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

18.04.2018 r.
Podpisanie umowy z Zakładem Aktywności Zawodowej na: Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do udzielającego zamówienia 1 szt. rollupu, dotyczącego realizacji projektu pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku”.

11.09.2018 r.
Podpisanie umowy z firmą PHU RAD-BUD Zimoch Włodzimierz na realizację zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wymysłówek w następujących ulicach: Spacerowa, Wypoczynkowa, Piłsudskiego, Jałowcowa, Bohomolca/Wrzosowa, Wymysłowska, Sosnowa, Kombatancka i Kościelna. W ramach umowy zostanie wybudowane około około 5.175,00 mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 4.104,00 mb sieci kanalizacyjnej tłocznej oraz 1.153,50,00 mb w ilości 267 szt. elementów sieci (odcinek pomiędzy budowaną siecią a granicą posesji).

12.09.2018 r.
Podpisanie umowy z firmą Usługową KUBIK Sławomir Kubik na pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót dla zadania w ramach projektu dotyczącego realizacji prac budowlanych w dzielnicy Wymysłówek.

17.09.2018 r.
Podpisanie umowy z firmą Anton New Technology Sp. z o.o. na: Zaprojektowanie, wykonanie, transport i montaż pięciu tablic informacyjnych ( jednostronnych ) o wymiarach: szer. 120 cm x wys. 80 cm dla realizacji projektu pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku”.

07.12.2018 r.
Podpisanie umowy z firmą „KAŹMIERCZAK” Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych Kosów na: Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej, w ramach projektu pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku.
W ramach umowy zostanie wybudowane około 944,50 mb sieci kanalizacji sanitarnej oraz 438,00mb w ilości 62 szt. elementów sieci (odcinek pomiędzy budowaną siecią a granicą posesji).

28.12.2018 r.
Podpisanie umowy z Biurem Projektowym SanitDesign Roman Księżnik na pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej, w ramach projektu pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku.

15.04.2019 r.
Podpisanie umowy z firmą: Studio G9 Zbigniew Kosela na: Zaprojektowanie, wykonanie, transport i montaż tablicy informacyjnej (jednostronnej, kolorowej) o wymiarach: szer. 2,80 m x wys. 2,40 m w Radomsku w rejonie ul. Kombatanckiej.

24.06.2019 r.
Podpisanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” z dn. 15.03.2018 r. Zmiany zawarte w treści aneksu dotyczyły przede wszystkim zwiększenia kwoty dotacji netto z wysokości 6.622.358,60 zł do kwoty 8.782.036,10 zł oraz zaktualizowania kwot realizowanych zadań wchodzących w skład projektu.

23.08.2019 r.
Podpisanie umowy z firmą: Envirotech Sp. z o.o. na „Dostawę i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych”, w formule zaprojektuj - wybuduj w ramach projektu pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku”.

04.02.2020 r.
Podpisanie umowy z firmą: ELPower Sp. z o.o.  na "Dostawę i montaż agregatów prądotwórczych
dla Oczyszczalni Ścieków i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji" w ramach projektu pn: "Rozbudowa
kanalizacji sanitarnej w Radomsku".

21.02.2020 r.
Podpisanie umowy z firmą: HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. na „ Modernizację Ujęcia Wody Miłaczki –Budynek Stacji Pomp II Stopnia ”,w formule zaprojektuj –wybuduj w ramach projektu pn.: „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”.

15.06.2020 r.
Podpisanie umowy z firmą: SOLARPROJEKT CONSTRUCTION Sp. z o.o. Sp.k. na „ Komponent OZE - dostawa i montaż lamp oświetleniowych
na terenie tłoczni w oś. Wymysłówek" w ramach projektu pn.: „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”.

 
 • image001
 • image002
 • image003
 • image0031
 • image0040
 • image0050
 • image0060

Wymysłówek - zdjęcia z budowy

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Krakowska - zdjęcia z budowy

 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

Dostawa i montaż agregatów prodotwórczych dla Oczyszczalni Ścieków i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

 • 20200312_114926
 • 20200522_063100
 • img_20200520_111729
 • img_20200526_064659
 • img_20200529_065115
 • img_20200602_093234
 • img_20200720_074657
 • img_20200721_125522

Dostawa i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych

 • 20200130_101330
 • 20200203_120708
 • 20200422_120234
 • 20200511_095639
 • 20200526_113653
 • 20200706_074305
 • 20200706_074317
 • 20200706_074419
 • 20200706_075028

Komponent OZE

 • img_20200727_213505_hht
 • img_20200727_214023_hht

Modernizacja Ujęcia Wody

 • img_20200430_083238
 • img_20200508_103447
 • img_20200703_073234
 • img_20200720_065115
 • img_20200720_065137
 • img_20200720_065151