Notice: unserialize(): Error at offset 36559 of 36831 bytes in /pgk-new/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182
Koparka kołowa WARYŃSKI K-406K

OGŁOSZENIE


Zarząd

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85

 

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż następującego środka trwałego:

 

Koparka kołowa WARYŃSKI K-406K

rok produkcji 1989

Stan: technicznie sprawna

 

Cena wywoławcza: 7000,00 zł netto

(słownie: siedem tysięcy złotych)

  1. Oferowana cena zakupu nie może być niższa od ceny wywoławczej.
  2. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę w złożonej przez siebie pisemnej ofercie.
  3. Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.
  4. Ofertę należy składać w sekretariacie PGK Sp. z o.o. Radomsko, ul. Stara Droga 85 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup Koparki WARYŃSKI”.

Termin składania ofert – do 10.10.2014r. godzina 13.00.

  1. Koparkę  można oglądać na terenie Spółki,  ul. Stara Droga 85.
  2. Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
  3. Telefon kontaktowy Zakład Transportu 509 120 244.

 

 

Radomsko, 22.09.2014r.