Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 283

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

 

Laboratorium świadczy usługi w postaci badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych, gwarantując klientowi obiektywność i wiarygodność otrzymywanych wyników.

Możliwość wykonywania badań w naszym laboratorium skraca czas oczekiwania na wynik.

Po 18 godzinach od wykonania analizy mikrobiologicznej, klient może zostać poinformowany o wyniku badania na obecność bakterii grupy coli oraz Escherichia coli.

Do głównych zadań Laboratorium należy:

 • kontrola procesu technologicznego na oczyszczalni ścieków
 • kontrola jakości wody z ujęcia „Miłaczki” oraz sieci wodociągowej
 • kontrola jakości ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych

W   Laboratorium wykonuje się również badania na zlecenie zewnętrzne klientów, głównie wody, ścieków i osadów ściekowych. Są one wykonywane zgodnie z Polskimi Normami oraz Procedurami Badawczymi.

Laboratorium Działu Ochrony Środowiska w swoich działaniach zachowuje zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Doskonali skuteczność swojego systemu zarządzania, poprzez wykorzystanie polityki jakości, wyników auditów, analizę danych, działań korygujących  i zapobiegawczych oraz przeglądów zarządzania.

Laboratorium gotowe jest służyć poradą w  pełnym zakresie swojego działania.

 

POLITYKA JAKOŚCI LABORATORIUM

 

Mając na uwadze wymagania i dobro naszych klientów Laboratorium Działu Ochrony Środowiska dąży do zapewnienia najwyższej jakości oferowanych przez siebie usług.

Naszym celem jest:

 • zachowanie zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz dokumentami Polskiego Centrum Akredytacji,
 • przeprowadzanie badań laboratoryjnych zgodnie z ustalonymi metodami badawczymi oraz wymaganiami klientów,
 • rozszerzanie zakresu badań,
 • utrzymywanie zdobytego zaufania klientów,
 • ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania.

 

Powyższe cele są realizowane poprzez:

 • podnoszenie kwalifikacji personelu laboratorium,
 • działania zgodne z zasadami wdrożonego systemu zarządzania,
 • stosowanie odpowiedniego wyposażenie pomiarowego, które we właściwy sposób jest obsługiwane i nadzorowane,
 • udział w porównaniach międzylaboratoryjnych,
 • ochronę poufnych informacji i praw własności klientów,
 • stosowanie zasady współpracy zespołowej oraz indywidualnej odpowiedzialności za jakość wykonywanych badań.

Wyszukiwarka