Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 283

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

 

Laboratorium świadczy usługi w postaci badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych, gwarantując klientowi obiektywność i wiarygodność otrzymywanych wyników.

Możliwość wykonywania badań w naszym laboratorium skraca czas oczekiwania na wynik.

Po 18 godzinach od wykonania analizy mikrobiologicznej, klient może zostać poinformowany o wyniku badania na obecność bakterii grupy coli oraz Escherichia coli.

Do głównych zadań Laboratorium należy:

 • kontrola procesu technologicznego na oczyszczalni ścieków
 • kontrola jakości wody z ujęcia „Miłaczki” oraz sieci wodociągowej
 • kontrola jakości ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych

W   Laboratorium wykonuje się również badania na zlecenie zewnętrzne klientów, głównie wody, ścieków i osadów ściekowych. Są one wykonywane zgodnie z Polskimi Normami oraz Procedurami Badawczymi.

Laboratorium Działu Ochrony Środowiska w swoich działaniach zachowuje zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Doskonali skuteczność swojego systemu zarządzania, poprzez wykorzystanie polityki jakości, wyników auditów, analizę danych, działań korygujących  i zapobiegawczych oraz przeglądów zarządzania.

Laboratorium gotowe jest służyć poradą w  pełnym zakresie swojego działania.

 

Laboratorium Działu Ochrony Środowiska oferuje usługi w zakresie:

 • badanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • badanie wód powierzchniowych
 • badanie wód podziemnych
 • badanie wody z kąpielisk
 • badanie ścieków
 • badanie osadów ściekowych
 • badanie gleby/gruntów
 • badanie odpadów
 • akredytowane pobieranie próbek zgodnie z przepisami  „Prawa Ochrony   Środowiska” art. 147a, obowiązującym od dnia 05.09.2014r.

Współpracujemy z innymi laboratoriami akredytowanymi wykonującymi szeroki zakres oznaczeń, w tym również badania mikrobiologiczne w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zapewniamy wysoką jakość usług, poufność i terminowość wykonywanych badań.

Cennik naszych usług dostępny będzie po złożeniu przez Państwa zapytania ofertowego.