Osiągnięcia

Z przyjemnością informujemy, że podczas uroczystego X Seminarium dla Operatorów Komunalnych  w dniu 19.10.2011 r. w Warszawie zorganizowanego przez  Organizację Odzysku REKOPOL S.A. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku zostało nagrodzone  ZA WKŁAD I BUDOWĘ SYSTEMU RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH W POLSCE.

Z przyjemnością informujemy, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. otrzymało tytuł „Prospołeczna Firma Roku” w II edycji Radomszczańskiego Konkursu Przedsiębiorczości.

Tytuł ten został przyznany Spółce 13 maja 2011 r. podczas uroczystej Gali Biznesu Radomszczańskiego, której organizatorem jest Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Radomsku.

Nagrodę dla Spółki odebrał Prezes Zarządu Wiesław Kamiński.

Z przyjemnością informujemy, że podczas uroczystej Gali w dniu 07.02.2011 r. w Łodzi zorganizowanej przez Urząd Dozoru Technicznego zostało nagrodzone Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku za wieloletnią wzorową współpracę oraz czynny udział w procesie doskonalenia polskiego systemu bezpieczeństwa technicznego.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18