Sezon grzewczy w ciepłowni PGK rozpoczął się w tym roku już pod koniec września. To odbiorcy sami decydują, kiedy chcą rozpocząć dostawę ciepła. Radomszczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa wystąpiła do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej o uruchomienie dla jej mieszkańców dostawy ciepła od 30 września 2015r. 

W konferencji ekologicznej organizowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku, pod honorowym patronatem prezydent miasta Anny Milczanowskiej wzięło udział ponad 50 przedstawicieli szkół z miasta i powiatu.

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu, który pokazuje, jakie są warunki życia w naszym schronisku dla bezdomnych zwierząt. Reportaż ukazujący to miejsce został wyemitowany w telewizji NTL Radomsko

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku kończy realizację projektu związanego z budową kanalizacji sanitarnej w dwóch dzielnicach Radomska - Bogwidzowy i Sucha Wieś, współfinansowanego z funduszy unijnych.

 

Ponad 1600 kg odpadów komunalnych zebrali uczniowie radomszczańskich szkół podczas tegorocznej akcji sprzątania świata. Jak co roku włączyło się w nią również Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku, wraz z Urzędem Miasta.

 

Konferencja pod hasłem „Edukacja ekologiczna dla zrównoważonego rozwoju” odbędzie się w piątek 25 września 2015r. w Urzędzie Miasta w godzinach 10 - 12.30. Konferencję pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Radomska organizuje spółka PGK.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18