Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej informuje iż w wyniku rozszczelnienia magistrali ciepłowniczej w dniu 18-02-2016 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepła na ulicy Jagiellońskiej (nr 12, 14, 16, 18, 18a, i 20), św. Jadwigi Królowej (nr 109 i 111) i Starowiejskiej (nr 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 22, 24, 26, 28, i 30)  Z uwagi na rozległość awarii przerwa może potrwać do późnych godzin nocnych.  Przepraszamy wszystkich klientów Zakładu Ciepłowniczego za zaistniałą sytuację.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej informuje iż w wyniku rozszczelnienia magistrali sieci ciepłowniczej na ulicy Jagiellońskiej w dniu 15-02-2016r nastąpiła przerwa w dostawie ciepła.

Awaria została usunięta około godziny 16.00, trwa ponowny rozruch kotłowni.

W ciągu 2-3 godzin ciepło powróci do Państwa domów. Za zaistniałą sytuację przepraszamy wszystkich klientów Zakładu Ciepłowniczego.

Zapraszamy do obejrzenia programu "Z życia samorządu" (NTL Radomsko) na temat inwestycji realizowanych w radomszczańskiej ciepłowni.

 

W dniu 08.02.2016 r. młodzież z klas trzecich Publicznego Gimnazjum nr 4 miała okazję posłuchać informacji na temat szkodliwego wpływu niskich emisji na zdrowie człowieka.
Prelekcja w wykonaniu pracowników PGK Radomsko cieszyła się dużym zainteresowaniem. Słuchacze dowiedzieli się m.in. jak można samodzielnie uzyskać informacje o stanie jakości powietrza w naszym mieście oraz jak należy reagować gdy zauważamy proceder spalania odpadów w domowych paleniskach.

W dniu 04.02.2016 r. pracownice Działu Ochrony Środowiska po raz kolejny odwiedziły Zespół Szkolno- Przedszkolny w Gomunicach. Tym razem pogadanka dotyczyła ochrony przyrody. Spotkanie było prowadzone w formie dyskusji. Uczniowie klas 1-3  Szkoły Podstawowej z Gomunic byli bardzo aktywnymi uczestnikami zajęć. Jak należy dbać o środowisko dowiedziały się też przedszkolaki. U maluchów naukę połączyliśmy z zabawą – jak się okazało bardzo udaną :)

Minister środowiska prof. Jan Szyszko podczas oficjalnej wizyty w Radomsku odwiedził składowisko odpadów w Płoszowie. Zauważył, że jest to bardzo nowoczesna i świetnie zorganizowana instalacja. Dodał, że myśli o  programie pilotażowym ministerstwa środowiska, związanym z gospodarką odpadami i w związku z tym weźmie nasz ZUOK pod uwagę.

Wyszukiwarka

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18