Do właściwych zachowań ekologicznych można zachęcać przez dobrą zabawę. Wiedzą o tym pracownicy PGK, którzy w szkołach prowadzą ekologiczne pogadanki, a dla najmłodszych uczniów przygotowują quizy i konkursy. W najbliższym czasie firma zamierza jeszcze bardziej działać na tym polu.

Zainteresowanie szkół prelekcjami pracowników PGK związanych z edukacją ekologiczną rośnie z roku na rok. - Proponowane przez nas formy przekazu to głównie prezentacja połączona z prelekcją oraz część warsztatowo- konkursowa. Forma zajęć jest dostosowana do konkretnej grupy wiekowej. Dodatkową pomocą podczas spotkań są materiały edukacyjne rozpowszechniane w formie kolorowych ulotek, czy konkursy z nagrodami - mówi Magdalena Jurek, pracownica działu ochrony środowiska. - Chętnie odpowiadamy na zaproszenia szkół, celem  zorganizowania pogadanek o tematyce ekologicznej, czynnie uczestniczymy w szkolnych obchodach świąt ekologicznych, np. „Dnia ziemi”, „Dnia wody” itp. Staramy się, aby spotkania prowadzone przez naszych pracowników, oprócz przekazywanej wiedzy gwarantowały również dobrą zabawę – zapewnia.  

W czasie zajęć w szkołach pracownicy PGK poruszali wiele tematów związanych z ochroną środowiska. Udzielali też praktycznych wskazówek, jak oszczędzać wodę, czy energię. Jak w praktyce wygląda troska o środowisko naturalne, uczniowie mogą się przekonać podczas wycieczek szkolnych do zakładów PGK. Najczęściej zwiedzana jest oczyszczalnia ścieków i składowisko w Płoszowie. Nic lepiej nie uczy właściwych postaw wobec środowiska niż osobiste zetknięcie się z problematyką zagospodarowania odpadów w sortowni lub na kwaterze składowiska, jakością dopływających do oczyszczalni ścieków oraz metodami ich oczyszczania. Dla wielu młodych ludzi odwiedzających Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, Oczyszczalnię Ścieków, Zakład Wodociągów i Kanalizacji czy Zakład Ciepłowniczy jest to jedyna okazja w życiu do przyjrzenia się pracy tego typu instalacji. Terminy wycieczek należy ustalać telefonicznie lub pisemnie, po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem dostępnym na stronie internetowej www.pgk-radomsko.pl

PGK od lat bierze czynny udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. W tym roku będzie odbierać wszystkie odpady, zebrane przez szkoły, czy przedszkola. Placówki te mogą też same dostarczyć odpady bezpośrednio do Płoszowa.

Firma uczestniczy też w życiu Radomska. - Organizujemy lub współorganizujemy imprezy plenerowe w postaci ekopikników. Staramy się też służyć fachową informacją mieszkańcom miasta Radomska i okolicznych gmin, którzy odwiedzają nasze stoisko w czasie corocznych obchodów Święta Miasta - mówi Aneta Niedźwiecka.
PGK zamierza w tym roku poszerzyć swoją ofertę edukacyjną dla szkół. Zaprosiło do współpracy samorządy i różne instytucje, którym bliska jest problematyka ochrony środowiska. Zaplanowano przedstawienie o treści ekologicznej, piknik, zawody sportowe, czy konkursy. Niebawem PGK zaprosi dzieci do napisania bajki ekologicznej, która zostanie wydana w formie kolorowanki i opracowana w wersji animowanej. Młodzi ekolodzy będą też mogli zaprojektować ekomaskotkę, czy wyczarować z odpadów piękne sprzęty do codziennego użytku. Planowane są też konkursy dla szkół związane ze zbiórką zużytego sprzętu elektronicznego, czy plastiku. Szczegółowe informacje na ten temat otrzymają  nauczyciele i dyrektorzy szkół podczas konferencji ekologicznej, która odbędzie się 25 września w Urzędzie Miasta. Warto też śledzić stronę internetową www.pgk-radomsko.pl, bo tam będą zamieszczane wszelkie informacje na temat konkursów. Szukamy w zakładce „edukacja ekologiczna”.  (an)

 • 1
 • 10
 • 11
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18