Radomsko, dnia 15.07.2013r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Krzywa 12 w Radomsku informuje, że od dnia 16 sierpnia 2013r. do dnia 15 sierpnia 2014r. obowiązywać będzie na terenie gminy miasta Radomska oraz na terenach wsi przyłączonych do sieci miejskiej nowa taryfa wprowadzona w trybie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.(tekst jednolity:Dz. U. z 2006r. N 123, poz.858).

Grupa taryfowa I – przemysł, handel, usługi

Cena za 1m3 wody 3,65 zł

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków 6,58 zł

 

Grupa taryfowa II - gospodarstwa domowe

Cena za 1m3 wody 2,74 zł

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków 4,15 zł

 

Grupa taryfowa III – przemysł, handel, usługi użytkujący wodomierze sprzężone

Cena za 1m3 wody 3,65 zł

Opłata abonamentowa za wodomierz sprzężony 37,86 zł

 

W cenie uwzględniono podatek VAT w wysokości 8%.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18