Dziś z pogadanką pt. „Segregacja odpadów - to nie takie trudne” odwiedziliśmy uczniów Szkoły Podstawowej w Strzelcach Małych i Kraszewicach. Dzieci chętnie wskazywały sposoby zmniejszania ilości generowanych „śmieci” oraz proponowały pomysły na ponowne wykorzystanie niektórych odpadów. Poinformowaliśmy uczniów o zagrożeniach zdrowotnych i środowiskowych płynących ze spalania odpadów w domowych piecach. Celem naszych wspólnych spotkań jest kształtowanie nowych nawyków związanych z ekologicznym sposobem życia.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18