Dziś Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie odwiedziła młodzież z Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku. Uczniowie zapoznali się  z technologią przetwarzania odpadów w Sortowni i Kompostowni- instalacjach  pracujących w ramach ZUOK oraz dowiedzieli się na czym polega recykling odpadów.  Pracownik zakładu szczególną uwagę zwrócił na to, jakie błędy są  popełnianie przy segregacji odpadów oraz jak  nieprowadzenie jej w ogóle w gospodarstwie domowym  wpływa na pracę Zakładu i środowisko naturalne.

 

  • 1
  • 2
  • 3

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18