Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku, informuje, iż ze względu na przebudowę ulicy Spacerowej dojazd do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczącego się na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spacerowej 120 w Radomsku możliwy jest od ul. Torowej a następnie ul. Podleśnej.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18