Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, że w dniu 06.10.2018 r. nasze akredytowane laboratorium pobrało próbki wody do badania z punktów zlokalizowanych:
1. Hydrant - ul. Narutowicza (na wysokości posesji  nr 312)
2. Punkt czerpalny na wyjściu z Ujęcia Wody Miłaczki ul. Krzywa 12
3. Punkt czerpalny  na Oczyszczalni Ścieków ul. Spacerowa 120
 
W dniu 07.10.2018 r. otrzymaliśmy wyniki badań. W żadnych z pobranych próbek nie stwierdzono obecności bakterii escherichia coli i bakterii grupy coli (sprawozdanie z wyników badań w załączeniu).  ZAŁĄCZNIK
 
Informujemy również, że cały czas obowiązuje komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku.

Wyszukiwarka

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18