Jak segregować odpady ? Gdzie wyrzucać baterie ? A co zrobić niepotrzebnymi lub przeterminowanymi lekarstwami ? Na te pytania poznały odpowiedź dzieci z Publicznego Przedszkola nr 10 w Radomsku. Na zakończenie zajęć dzieciaki obejrzały edukacyjny film autorstwa Remondis Electrorecykling oraz uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych przeprowadzonych dzięki kolorowankom przekazanym nam przez Interseroh Organizacja Orzysku Opakowań S.A.

  

  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18