Dziś w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku odbył się finał konkursu przyrodniczego „Środowisko, przyroda, człowiek”. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Laureaci konkursu i zebrani goście mieli również okazję wysłuchać prelekcji pt. „Niskim emisjom mówimy stop”. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu i zachęcamy uczniów do udziału w jego kolejnych edycjach.

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18