Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o z siedzibą w Radomsku zaprasza do złozenia ofert na zakup środków trwałych :

  • Samochód ciężarowy PREGIO 3 VAN

  • Koparko-ładowarka Ostrówek

  • Koparka kołowa K-406

 

Oferty należy składać w sekretariacie PGK Sp. z o.o w Radomsku, ul. Stara Droga 85 w zamkniętych kopertach z dopiskiem” Oferta na zakup pojazdu i sprzętu budowlanego”w terminie do 14 lipca 2017roku do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca o godz. 10:30

W/w pojazdy i sprzęty budowlane można oglądać na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku ul. Stara Droga 85.

Odbiór na koszt nabywcy.

Szczegóły dotyczące oferty można uzyskać pod nr telefonu 44 683-06-30 wew. 50.  kom: 509 120 244

Pod tym samym numerem telefonu można uzgodnić termin obejrzenia sprzętów.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18