19 czerwca 2016 r. uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych odwiedzili Oczyszczalnię Ścieków. Celem wycieczki było zapoznanie młodzieży ze specyfiką pracy oczyszczalni oraz procesem oczyszczania ścieków, a także uświadomienie im potrzeby oszczędzania wody i dbania o środowisko. Uczniowie mogli zobaczyć, jak działają poszczególne urządzenia i maszyny wykorzystywane do procesu oczyszczania ścieków.

Ponadto odwiedzili dyspozytornię, w której pracownicy nadzorują pracę urządzeń. Na zakończenie wysłuchali pogadanki pt.„Metody oczyszczania ścieków oraz sposoby zapobiegania ich zanieczyszczeniom”.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18