11 kwietnia 2017 r. upłynął termin zgłoszeń do konkursu pn. "Zakręcony wąż" na najdłuższego węża z zakrętek.W związku z napływem dużej ilości zgłoszeń zmianie musiał ulec regulamin konkursu. Pełną treść regulaminu znaleźć można poniżej oraz w zakładce edukacja ekologiczna.

REGULAMIN

 

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18