Dostawa wody i odprowadzanie ścieków
Legalizacja i naprawa wodomierzy
Oczyszczanie ścieków
Produkcja i dostarczanie ciepła
Odbiór odpadów
Unieszkodliwianie odpadów
Badanie wody, ścieków, gleby, odpadów
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
Usługi transportowe
Edukacja ekologiczna