Stary rok 2023 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku zamknęło dość mocnym akcentem, bo 28 grudnia prezes PGK Zbigniew Rybczyński podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę  na ponad 45 mln zł na dofinansowanie budowy opalanego biomasą kotła. Pierwszy pracujący dzień Nowego Roku był doskonałą okazją by poinformować o tym mieszkańców naszego miasta, co uczynili na wspólnie zorganizowanej w Urzędzie Miasta konferencji prezydent Radomska Jarosław Ferenc z prezesem PGK. 

Inwestycja w kolejne, ekologiczne źródło ciepła to sposób na ograniczenie smogu i oszczędność na kosztach produkcji energii, co powinno zapewnić oszczędności na rachunkach za ciepło radomszczan, którzy są wpięci do sieci ciepłowniczej i szansa na rozbudowę sieci ciepłowniczej w Radomsku. 

MILIONY Z FUNDUSZU POMOGĄ ZATROSZCZYĆ SIĘ O ŚRODOWISKO I PORTFELE RADOMSZCZAN

W dniu 28 grudnia 2023r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prezes PGK Zbigniew Rybczyński podpisał umowę z reprezentowanym przez wiceprezesa Artura Michalskiego Funduszem, na realizację kolejnego ekologicznego działania w ramach realizowanej przez PGK modernizacji źródeł ciepła Zakładu Ciepłowniczego w Radomsku.

 

Kolejnym już zadaniem w ramach modernizacji ciepłowni, na które Przedsiębiorstwo pozyskało finansowanie z NFOŚiGW w Warszawie jest budowa kotła biomasowego wraz z niezbędną infrastrukturą. To kolejny ważny krok na drodze do osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego. Szczególnie ważny dla mieszkańców Radomska, będących odbiorcami ciepła systemowego z radomszczańskiej ciepłowni.

Podpisanie tej umowy jest potwierdzeniem wcześniejszych wypowiedzi prezesa Przedsiębiorstwa podczas konferencji i wystąpień, że Spółka sukcesywnie realizuje modernizację Zakładu Ciepłowniczego w duchu transformacji energetycznej zmierzającej do dekarbonizacji. Efektem prowadzonych działań będzie mniejsze zanieczyszczenie środowiska i ograniczenie wzrostu cen ciepła, a nawet ich obniżenie

Inwestycje w ciepłownictwo są kluczowe dla transformacji energetycznej naszego kraju – powiedział podczas uroczystości podpisania umowy Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW - W wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększy się udział ciepła i energii elektrycznej wytworzonej z OZE, przy jednoczesnym zmniejszeniu wykorzystania kotłów węglowych - podkreślił Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

  

Podczas dzisiejszej konferencji prezydent Ferenc z prezesem Rybczyńskim przekazali informację o zrealizowanych w ubiegłym roku przez Przedsiębiorstwo etapach  wdrażania mixu energetycznego i kolejnych krokach podejmowanych przez przedsiębiorstwo. Jak mówił prezydent Ferenc dzięki wprowadzeniu mixu energetycznego przedsiębiorstwo zadba o bezpieczeństwo energetyczne radomszczan, gdyż będzie mogło obniżyć lub przynajmniej utrzymać ceny ciepła na bezpiecznym poziomie. Stanie się tak, dzięki temu, że przedsiębiorstwo będzie mogło przy ciągłym monitoringu cen  paliw wykorzystywać do produkcji ciepła najtańszego z nich w danym okresie. 

MODERNIZACJA CIEPŁOWNI SZANSĄ NA ŚRODKI NA ROZBUDOWĘ SIECI