Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie posiada następujące surowce wtórne powstałe w wyniku procesów związanych z gospodarowaniem odpadów:

Opakowania z tworzyw sztucznych - PET bezbarwny, niebieski, zielony;

- PET spożywczy

- chemia twarda, miękka;

- folia mix, transparentna;

Opakowania wielomateriałowe – tetra pak;

Opakowania ze szkła - mix, bezbarwny;

Gazeta, karton;

Metale żelazne;

Metale nieżelazne;

Zużyte opony;

Drewno;

Materiały z tworzywa ABS – obudowy od telewizorów, monitorów, starego typu

odkurzaczy;

Zderzaki samochodowe, lakierowane i nielakierowane, samochodowe baki

paliwowe,

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz kable.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18