OGŁOSZENIE


Zarząd

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85

 

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż następującego środka trwałego:

 

Koparko - ładowarka OSTRÓWEK

rok produkcji 1980

Stan: technicznie sprawna

 

Cena wywoławcza: 8000,00 zł netto

(słownie: osiem tysięcy złotych)

  1. Oferowana cena zakupu nie może być niższa od ceny wywoławczej.
  2. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę w złożonej przez siebie pisemnej ofercie.
  3. Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.
  4. Ofertę należy składać w sekretariacie PGK Sp. z o.o. Radomsko, ul. Stara Droga 85 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup  Koparko – ładowarki OSTRÓWEK ”.

Termin składania ofert – do 10.10.2014r. godzina 13.00.

  1. Koparkę  można oglądać na terenie Spółki,  ul. Stara Droga 85.
  2. Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
  3. Telefon kontaktowy Zakład Transportu 509 120 244.

 

 

Radomsko, 22.09.2014r.

 

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18