ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - ZUOK

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA

ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych - ZUOK
PDF Drukuj


tel. 044 682 68 56

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Płoszów gm. Radomsko  ul. Jeżynowa 40

 

Kierownik ZUOK – Marek Komala

 

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny otwarcia ZUOK: od poniedziałku do piątku w godz. 6 - 22 sobota w godz. 6-14.

Przyjęcia odpadów do ZUOK: od poniedziałku do piatku w godz. 6:15 - 21:30 soboty w godz. 6:15 - 13:30

Do zakładu przyjmowane są również odpady od klientów indywidualnych – osób fizycznych. W kwestii umów od osób fizycznych z firmami zbierającymi odpady, pomimo stosownych regulacji prawnych Spółka zdecydowała się przyjmować odpady od klientów indywidualnych, głównie w trosce o środowisko naturalne.

 

Mapka dojazdowa do naszego zakładu

 

Przedmiotem działalności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych jest:

a) przyjmowanie i przetwarzanie odpadów komunalnych

b) przyjmowanie i przetwarzanie odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki

c) przyjmowanie i przetwarzanie odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji

d) przyjmowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

e) przyjmowanie zużytych baterii i akumulatorów

f) przyjmowanie zużytych opon

g) przyjmowanie i przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych

h) przyjmowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

W zakładce ''cennik'' podane zostały szczegółowo kody oraz  rodzaje poszczególnych odpadów z cenami za ich zagospodarowanie.

Jednym z wyznaczonych przez nas celów środowiskowych jest ograniczenie ilości odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania poprzez składowanie.
Kładziemy zatem duży nacisk na odzysk surowców wtórnych zawartych zarówno  w zmieszanych odpadach komunalnych, jak i tych pochodzących z selektywnej zbiórki. Właściwe prowadzenie procesów kompostowania odpadów także wpływa na zmniejszenie masy i objętości odpadów deponowanych na składowisku.

ZUOK oprócz przyjmowania odpadów oferuje również współpracę w zakresie sprzedaży odzyskanych surowców wtórnych takich jak opakowania  :

- z tworzyw sztucznych,  wielomateriałowe, ze szkła,  z papieru i tektury,  z metali, z drewna,

Jak również odpady zużytego  sprzętu elektryczno – elektronicznego .

Szczegółowe informacje na temat rodzajów oferowanych surowców do sprzedaży zawiera zakładka surowce wtórne

Historia Zakładu

Początkowo od 1977/ 1978 roku Zakład istniał jako składowisko odpadów komunalnych dla mieszkańców Miasta Radomska i gmin ościennych . Przeprowadzona w 2009 r. rozbudowa Zakładu o halę sortowni odpadów oraz płyty kompostowe pozwoliły stać się w ówczesnym czasie jedną z najbardziej nowoczesnych Instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w województwie łódzkim.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy pomocy funduszy zewnętrznych tj. z dotacji EKOFUNDUSZ-u i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych Przedsiębiorstwa. W roku 2014 Spółka rozpoczęła  kolejną rozbudowę Zakładu Unieszkodliwiania o budowę nowego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne spełniającego wszystkie wymagania Ministerstwa Środowiska jak również dyrektyw unijnych. Na rok 2015 planowana jest kolejna modernizacja Zakładu o zamknięte bioreaktory do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, jak również pozostałą infrastrukturę towarzyszącą.

Z odpadów, które trafiają do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w m. Płoszów (ZUOK) należącego do struktur PGK Sp.z o.o. w Radomsku odzyskiwanych jest z roku na rok coraz więcej surowców wtórnych.

Więcej odzyskanych surowców oznacza, że coraz mniej wytwarzanych odpadów przez mieszkańców zarówno powiatu radomszczańskiego , jak i całego Regionu III Gospodarki Odpadami trafi na składowisko odpadów.

Zarząd Przedsiębiorstwa cały czas czyni starania, aby wyposażać  Zakład o dodatkowe elementy, które pozwolą na jeszcze większy odzysk odpadów oraz zagospodarowanie ich w sposób jak najbardziej przyjazny dla środowiska naturalnego.

W trosce o środowisko naturalne Spółka przyjmuje odpady komunalne także od klientów indywidualnych.

 

Zgodnie z art.137 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013.poz.21) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych informuje, że cena za przyjęcie do składowania do ZUOK w Płoszowie 1 tony odpadów zawiera kwotę przeznaczoną na fundusz rekultywacyjny.