ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - ZUOK

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA

ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych - ZUOK
PDF Drukuj


tel. 044 682 68 56

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Płoszów gm. Radomsko  ul. Jeżynowa 40

 

Kierownik ZUOK – Marek Komala

 

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny otwarcia ZUOK: od poniedziałku do piątku w godz. 6-22 sobota w godz. 6-14.

Przyjęcia odpadów do ZUOK: od poniedziałku do piatku w godz. 6 – 19 soboty w godz.6-14.

Do zakładu przyjmowane są również odpady od klientów indywidualnych – osób fizycznych. W kwestii umów od osób fizycznych z firmami zbierającymi odpady, pomimo stosownych regulacji prawnych Spółka zdecydowała się przyjmować odpady od klientów indywidualnych, głównie w trosce o środowisko naturalne.

 

Mapka dojazdowa do naszego zakładu

 

 

 

Przedmiotem działalności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych jest:
a) przyjmowanie odpadów komunalnych
b) przyjmowanie surowców z selektywnej zbiórki
c) przyjmowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
d) przyjmowanie odpadów wielkogabarytowych
e) przyjmowanie odpadów budowlanych/pochodzących z remontów

W zakładce ''cennik'' podane zostały poszczególne kody odpadów z cenami za dane odpady .

Jednym z wyznaczonych przez nas celów środowiskowych jest ograniczenie ilości odpadów kierowanych do składowania.
Kładziemy duży nacisk na odzysk surowców wtórnych jakie zawarte są w zmieszanych odpadach komunalnych i dlatego ZUOK oferuje współpracę w zakresie sprzedaży odzyskanych przez nas surowców wtórnych takich jak:
a) makulatura falista oraz gazetowa
b) tworzywa sztuczne tzn. poużytkowe butelki PET, folia oraz opakowania z chemii gospodarczej
c) metale w tym: puszki aluminiowe oraz stal opakowaniowa
d) szkło opakowaniowe bezbarwne oraz kolorowe 

Oferowane przez nas surowce i produkty są wysortowane w sortowni odpadów, bądź pozyskane z selektywnej zbiórki odpadów.

Sortowanie odpadów w PGK Sp. z o.o.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie działa z sukcesami od początku 2010 roku. Jego budowa została sfinansowana z funduszy zewnętrznych tj. z dotacji EKOFUNDUSZ-u i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych Przedsiębiorstwa.

Z odpadów, które trafiają do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w m. Płoszów ( ZUOK ) należącego do struktur PGK Sp.z o.o. w Radomsku odzyskiwanych jest coraz więcej surowców wtórnych.

Więcej odzyskanych surowców oznacza, że coraz mniej wytwarzanych odpadów m.in. przez mieszkańców miasta Radomska oraz powiatu radomszczańskiego wywożonych jest na składowisko odpadów.

Zarząd Przedsiębiorstwa cały czas czyni starania, aby rozbudować Zakład o dodatkowe elementy, które pozwolą na jeszcze większy odzysk odpadów oraz zagospodarowanie ich w sposób jak najbardziej przyjazny dla środowiska naturalnego.

 

Zgodnie z art.137 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013.poz.21) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych informuje, że cena za przyjęcie do składowania do ZUOK w Płoszowie 1 tony odpadów zawiera kwotę przeznaczoną na fundusz rekultywacyjny.