W dniach 14-15 maja 2018 r. trwał odbiór zebranego przez szkoły sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach  III edycji konkursu „Elektrosprzęt w dobre ręce”. Wszystkie elektrośmieci trafiły w dobre ręce bo do firmy Remondis Electrorecykling gdzie zostaną przetworzone. Rekord ubiegłoroczny wynosił 2 100 kg. W tym roku szkoły zebrały …. 3 783 kg elektroodpadów! Która ze szkół zebrała najwięcej ?

Jak segregować odpady ? Gdzie wyrzucać baterie ? A co zrobić niepotrzebnymi lub przeterminowanymi lekarstwami ? Na te pytania poznały odpowiedź dzieci z Publicznego Przedszkola nr 10 w Radomsku. Na zakończenie zajęć dzieciaki obejrzały edukacyjny film autorstwa Remondis Electrorecykling oraz uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych przeprowadzonych dzięki kolorowankom przekazanym nam przez Interseroh Organizacja Orzysku Opakowań S.A.

Dziś pogadankę na temat elektroodpadów i segregacji przeprowadziliśmy dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku. Uczniowie dowiedzieli się jak łatwo i zgodnie z ochroną środowiska można się pozbyć elektroodpadów oraz jak prawidłowo segregować wytworzone w domu odpady opakowaniowe i inne.

 

Zbiórka elektroodpadów dla mieszkańców Radomska i okolic w zamian za sadzonkę drzewa odbywać się będzie w dniu 22 maja 2018 r. w godzinach od 11:00 do 18:00 na parkingu przy MDK. Każdy, kto dostarczy w tym dniu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wymieni go na drzewko. Organizację powyższego przedsięwzięcia wspiera Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. , firma REMONDIS Electrorecycling, Nadleśnictwo Radomsko, Lasy Państwowe, Miejski Dom Kultury w Radomsku
Serdecznie zachęcamy do udziału w zbiórce.

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18