Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych rozpoczął eksploatację nowego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Stare składowisko zostanie w najbliższych latach zrekultywowane i zamieni się w zadrzewioną górkę. 

 

Uwaga! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku w dniu 14 sierpnia 2015r. nie pracuje.

 

 

 

W dniach od 17.08.2015r. do 21.08.2015r. ze względu na bardzo wysokie temperatury Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie będzie przyjmował dostarczane przez kontrahentów odpady do godziny 20:00.

W związku z przewidywanymi upałami jakie mają wystąpić w dniach od 10.08.2015r. do 21.08.2015r. kasa w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Krzywej 12 w powyższym terminie będzie czynna w godzinach od 7:30 do 11:45.
Za utrudnienie Przepraszamy.

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18