Działania PGK Sp. z o.o. w Radomsku w zakresie
GEOTERMII

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku zachęca do aktywnego udziału w akcji „Sprzątanie Miasta Radomska”, która odbędzie się w dniach 23, 24 i 25 kwietnia 2010 r.
W tych dniach, w różnych częściach miasta Radomska zostaną rozstawione specjalne pojemniki, do których będzie można wrzucać odpady.

Ścieżkę edukacyjną na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych jako pierwsza odwiedziła grupa podopiecznych Ośrodka Wspierania Rodziny.

W dniu 16 grudnia 2009 roku miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Jadwinówce (gmina Radomsko). Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku przy wsparciu środków finansowych Fundacji EkoFundusz oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jego ramach wykonano m.in. halę sortowni, linię sortowniczą, budynek administracyjno-socjalny oraz zakupiono sprzęt technologiczny do sortowni, kompostowni, samochód do selektywnej zbiórki odpadów, pojemniki na odpady niebezpieczne i pojemniki typu „dzwon”.

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18