Informacje o podopiecznych Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radomsku dotychczas umieszczane były na stronie internetowej PGK oraz facebooku PGK i Schroniska. Od niedawna znajdują się również na tablicy ogłoszeń w centrum miasta Radomska, przy ul. Reymonta.
Na tablicy tej zamieszczane będą aktualne informacje na temat zwierząt ze schroniska oczekujących na adopcję oraz tych, które się zagubiły i czekają na swoich właścicieli.
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku informuje, że ze względu na prace konserwacyjne sieci wodociągowej w dniu 04.01.2017 r. w godz. 8 - 12 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Krasickiego (od początku do skrzyżowania z ul. Kościowa), ul. Sadowa, ul. Sucharskiego (od ul. Krasickiego do skrzyżowania z ul. Poprzeczną), ul. Okulickiego i ul. Młodzowska (od nr. 1 do nr. 13).

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Zachęcamy do oglądania materiałów filmowych z podsumowania inwestycji wykonanych przez PGK Sp. z o.o. w 2016 r.:

Materiał nr. 1

Materiał nr. 2

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku informuje odbiorców, że w dniu 27.12.2016 w związku z awarią sieci wodociągowej przy ul. Krasickiego, wystąpiła czasowa przerwa w dostawie wody.

W związku z usunięciem awarii zamknięty został ruch w tym rejonie.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18