Dziś uczniowie szkoły ponadpodstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym uczestniczyli w prelekcji na temat segregacji odpadów oraz właściwego postępowania z elektroodpadami. Uczniowie byli aktywni i z zainteresowaniem wysłuchali przekazane wiadomości.

 

W dniu 24 maja 2018 r. uczniowie klas biologiczno – chemicznych z II Liceum Ogólnokształcącego zwiedzili Oczyszczalnię Ścieków. Uczniowie zapoznali się z pracą zakładu. Przewodnik oprowadził grupy po części mechanicznej, biologicznej i osadowej.

 

Dziś słuchaczami pogadanki o segregacji odpadów oraz właściwym zagospodarowaniu odpadów biodegradowalnych powstających w gospodarstwach domowych, ogrodach i działkach byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3. Młodzież zapoznała się także z PGK-usiem - środkiem poprawiającym właściwości gleby powstającym w kompostowni przy ZUOK w Płoszowie.

 

W dniu 22 maja 2018r. w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbył się uroczysty finał konkursu  zbiórkowego dla szkół „Elektrosprzęt w dobre ręce”. Honorwy patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent miasta Radomska Jarosław Ferenc. W konkursie wzięło udział 5 placówek. Łącznie wszystkie szkoły zgromadziły 3 783 kg zużytego elektrosprzętu. Najwięcej elektroodpadów zebrały:

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18