W dniu 5 października br. w Urzędzie Miasta Radomsko miało miejsce uroczyste podpisanie umowy dotyczącej udzielenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczki na  „Modernizację ciepłowni miejskiej polegającą na przebudowie kotła WR-10 na kocioł WR-10/EM oraz modernizację głównej magistrali ciepłowniczej”. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 3.346.000,00 złotych, zaś wysokość wsparcia z Funduszu - 2.820.000,00 złotych). WFOŚiGW reprezentowali wiceprezesi Zarządu, panowie - Bohdan Cezary Dzierżek i Andrzej Czapla, miasto Radomsko - pani prezydent Anna Milczanowska, zaś Spółkę - prezes Wiesław Kamiński i wiceprezes Jakub Jędrzejczak. Przed podpisaniem umowy oraz udziałem w konferencji prasowej goście z Łodzi dokonali lustracji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Jadwinówce, bardzo wysoko oceniając zakres prac przeprowadzonych na tym obiekcie w ostatnich kilku latach.

 

Informacja dotycząca akcji „Sprzątanie Świata – 2011” na terenie miasta Radomska

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku   zachęca do aktywnego udziału w akcji „Sprzątanie Świata 2011”,  która w tym roku odbywa się w dniach 16-18 września br. Podczas Akcji odpady komunalne (zmieszane) można również dostarczyć bezpośrednio do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie, gdzie będą nieodpłatnie odbierane odpady od osób indywidualnych, i od placówek oświatowych z terenu miasta Radomsko.

W ramach akcji Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku zapewnia odbiór z pojemników rozstawionych w wyznaczonych miejscach na terenie miasta Radomska.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku reagując na potrzeby miasta Radomska i jego mieszkańców buduje nowe odcinki sieci wodociągowej.

W latach 2011- 2012 na terenie powstającego osiedla mieszkaniowego przy ul. Wrotki – Łowiecka w Radomsku Spółka wybuduje sieć o łącznej długości 5045 mb.

Inwestycja ta przyczyni się do rozbudowy m. Radomska, poprzez powstanie kolejnego osiedla mieszkaniowego

  • akt1

5 sierpnia zakończono postój związany z  remontem Kotłowni Rejonowej przy ul P. Wyszyńskiego 151 w Radomsku. Zakres prac obejmował przeglądy i remont pomp, instalacji elektrycznej, wentylacji, wymianę zasuw i 100 mb 36 letniej magistrali ciepłowniczej Ø 400. W wyniku zrealizowanych robót znacząco wzrośnie niezawodność systemu ciepłowniczego miasta Radomska i zmniejszą się straty na przesyle.

Coroczne postoje remontowe mają miejsce podobnie i w innych zakładach ciepłowniczych np. Piotrkowie Trybunalskim. Czas wyłączenia zawsze jest uzależniony od rozległości planowanych prac. Wymianę jedynego wyjścia z Kotłowni Rejonowej udało się wykonać o 7 dni szybciej. Możliwe to było dzięki dobremu przygotowaniu placu budowy oraz pracy w sobotę i niedzielę. Kolejne prace modernizacyjne zaplanowane na ten rok, takie jak wymiana kotła nr. 1 na nowoczesny kocioł o ścianach szczelnych i wyższej sprawności realizowane będą bez zakłóceń w dostawie ciepła

  • img_0715
  • img_0727

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18