Dziś organizację pracy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie poznali uczniowie i opiekunowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gomunicach. Uczniów zaskoczyła ogromna ilość odpadów trafiających codziennie do Zakładu i dzięki spotkaniu młodzież  zrozumiała jak ważne jest żeby do domowych pojemników na odpady nie wrzucać odpadów niebezpiecznych takich jak elektroodpady, lekarstwa czy zużyte baterie.  

Dziś o segregacji odpadów i właściwym zagospodarowaniu elektroodpadów oraz baterii mówiliśmy w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10. Każda z dwóch grup uczniów obejrzała na koniec pogadanki edukacyjne filmy autorstwa Remondis Electrorecykling. Spotkanie również było okazją do przypomnienia o zbliżającym się terminie nadsyłania zgłoszeń do konkursu „Elektrosprzęt w dobre ręce”.

Dziś Oczyszczalnię Ścieków zwiedziły dwie grupy uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gomunicach. Uczniowie poza pracą urządzeń w części mechanicznej , biologicznej i osadowej oczyszczalni dowiedzieli się również jak należy właściwe korzystać z kanalizacji aby usprawnić proces oczyszczania ścieków.

Krótkie przedstawienie, ekologiczne piosenki i kilka faktów na temat obchodzonego niedawno Dnia Ziemi przedstawili dziś uczniowie w PSP w Kietlinie. Pracownicy naszej Spółki wykonali prelekcję na temat zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza oraz szkodliwości elektroodpadów. W młodszych grupach wykonaliśmy warsztaty plastyczne.

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18