TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

Obowiązująca na terenie gminy miasta Radomsko oraz na terenach wsi przyłączonych do sieci miejskiej na okres:

od dnia 16 sierpnia 2012r. do dnia 15 sierpnia 2013r.

Taryfa zostaje wprowadzona w trybie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

(tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858)

Ostatnio zatwierdzona taryfa

Wyszukiwarka

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18