Dziś podczas konferencji prasowej Prezes PGK Sp. z o.o.  w Radomsku P. Marek Glądalski podsumował zrealizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku projekt Rozbudowy Kanalizacji Sanitarnej w Radomsku.

Inwestycję zrealizowano kosztem 18 317 031,21 zł przy współudziale środków z dofinansowania z Unii Europejskiej w kwocie 8 782 036,10 zł.

Pozostałe środki na realizację zadania to 3 765 653,99 zł z pożyczki ze środków NFOŚiGW w Warszawie oraz 5 769 341,12 zł ze środków własnych Spółki.

Projekt obejmował przede wszystkim budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wymysłówek oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej. Dzięki inwestycji powstało:

 • 10 637,73 m.b. sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Wymysłówek (ulice: Spacerowa, Wypoczynkowa, Piłsudskiego, Jałowcowa, Bohomolca/Wrzosowa, Wymysłowska, Sosnowa, Kombatancka i Kościelna) wraz z tłoczniami przy ul. Wypoczynkowej, Jałowcowej, Sosnowej i Kombatanckiej, oraz
 • 1 390,07 m.b. sieci kanalizacyjnej w ul. Krakowskiej, co było pierwszym przypadkiem poprowadzenia sieci kanalizacyjnej w drodze krajowej.

To pozwala na podłączenie od 450 – 600 nowych mieszkańców na terenie Aglomeracji Radomsko, o czym przypomniał pełniący funkcję Pełnomocnika Projektu Adam Wierzycki.

Dodatkowo projekt zawierał również m.in.:

 • dostawę i montaż agregatów prądotwórczych dla Oczyszczalni Ścieków i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,
 • dostawę i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych,
 • modernizację Ujęcia Wody Miłaczki w Radomsku,
 • nadzór inwestorski nad zadaniami kanalizacyjnymi oraz
 • Komponent OZE – dostawę i montaż lamp oświetleniowych na terenie tłoczni w os. Wymysłówek w Radomsku.

Celem głównym projektu jest ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami powstającymi na terenie Aglomeracji Radomsko poprzez podniesienie poziomu wyposażenia obszaru Miasta Radomsko w podstawową infrastrukturę techniczną i poprawę dostępu mieszkańców do tej infrastruktury.

Wcześniejsza prezentacja na poszczególnych etapach realizacji projektu nie była możliwa z uwagi na ograniczenia związane z pandemią Covid - 19.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Prezydent Radomska Jarosław Ferenc, który wyraził zadowolenie z faktu pozyskania przez Spółkę znacznej kwoty dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz przedstawiciele mediów.

Za ich pośrednictwem przedstawiciele Spółki zwrócili się do mieszkańców z zachętą do przyłączania się do wybudowanej części sieci kanalizacyjnej. Chcąc maksymalnie ułatwić realizację nowych przyłączy Spółka zaproponowała już wcześniej wykonanie dla nich w konkurencyjnej w stosunku do ceny rynkowej, cenie dokumentacji technicznej przyłącza. PGK  Sp. z o. o. wykona również nieodpłatnie inwentaryzację powykonawczą pod warunkiem podłączenia się w terminie 9 miesięcy od dnia odebrania dokumentacji projektowej.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20