W dniu 21 marca ponownie gościliśmy w I LO. Tym razem kolejne grupy uczniów obserwowały pod mikroskopem w samodzielnie wykonanych preparatach żywe organizmy z osadu czynnego. W drugiej części spotkania wspólnie wykonywaliśmy analizy chemiczne ścieku oczyszczonego. 

 

  

  • 1
  • 10
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
  • 8
  • 9